Boeren met passie voor de natuur

Boerennatuur Westergo ondersteunt boeren die de bedrijfsvoering richten op een  natuurinclusieve landbouw en willen werken aan een duurzaam landschap met een rijke biodiversiteit. De uitvoering van het ANLB (Agrarisch Natuur- en Landschap Beheer) is de basis van onze organisatieopzet.

 

Wij willen bijdragen aan een landbouw die primair ecologische processen benut voor een verantwoorde agrarische bedrijfsvoering.’ Wij vinden een goede samenwerking tussen boer en relevante samenwerkingspartners onontbeerlijk voor realisatie daarvan. Het organiseren van, en uitvoering geven aan, succesvol Greidefûgelbehear en het leefgebied natte dooradering zijn de belangrijkste taken.

Onze doelen

Westergo-weidevogel-21543_

Sterke mozaieken

Het gebiedsplan sluit aan op aanwezigheid en concentratie van vogels en op natuurlijke omstandigheden van aanwezigheid van voedsel en gewenste vegetatie.

Westergo-Uit_het_ei_4-6-19_01

Predatie inperken

Het verminderen van de predatie, en het voorkomen van predatie waardoor de overleving van kuikens wordt vergroot.

Westergo_1490

Water en voedsel

Vernatting en meer biodiversiteit zijn nodig voor het bieden van een gezonde leefomgeving van de vogels.

IMG-20230709-WA0013[46774]

Vliegvlug, Last minute

Met flexibel beheer ervoor zorgen dat de kuikens voldoende gelegenheid krijgen om het stadium van vliegvlug te bereiken.

Actueel

Boerennatuur_Westergo_RGB2

Agrarische Natuur Coöperatie Westergo wordt BoerenNatuur Westergo

Op de ledenvergadering van afgelopen woensdag 3 juli 2024 heeft ANC Westergo haar nieuwe naam en logo bekend gemaakt. Met...
Afbeelding van WhatsApp op 2024-06-23 om 08.43.46_f188ad8d

Spandoeken bij de Slachte 

De Slachtekuierders troffen het slecht met de weersomstandigheden op 5 juni. Daar waar mogelijk heeft Boerennatuur de route voor de...
veld2

Veldbezoek voor akkerbouwers

    Veldbezoeken worden al regelmatig georganiseerd.  Maar zal nu ook georganiseerd worden voor de akkerbouwers. Op dinsdagavond 9 juli...