Boeren met passie voor de natuur

De Agrarische Natuur Coöperatie (ANC) Westergo ondersteunt boeren die de bedrijfsvoering richten op een  natuurinclusieve landbouw en willen werken aan een duurzaam landschap met een rijke biodiversiteit. De uitvoering van het ANLB (Agrarisch Natuur- en Landschap Beheer) is de basis van onze organisatieopzet.

Wij willen bijdragen aan een landbouw die primair ecologische processen benut voor een verantwoorde agrarische bedrijfsvoering.’ Wij vinden een goede samenwerking tussen boer en relevante samenwerkingspartners onontbeerlijk voor realisatie daarvan. Het organiseren van, en uitvoering geven aan, succesvol Greidefûgelbehear en het leefgebied natte dooradering zijn de belangrijkste taken.

Onze doelen

Westergo-weidevogel-21543_

Sterke mozaieken

Het gebiedsplan sluit aan op aanwezigheid en concentratie van vogels en op natuurlijke omstandigheden van aanwezigheid van voedsel en gewenste vegetatie.

Westergo-Uit_het_ei_4-6-19_01

Predatie inperken

Het verminderen van de predatie, en het voorkomen van predatie waardoor de overleving van kuikens wordt vergroot.

Westergo_1490

Water en voedsel

Vernatting en meer biodiversiteit zijn nodig voor het bieden van een gezonde leefomgeving van de vogels.

IMG-20230709-WA0013[46774]

Vliegvlug, Last minute

Met flexibel beheer ervoor zorgen dat de kuikens voldoende gelegenheid krijgen om het stadium van vliegvlug te bereiken.

Actueel

csm_37_Peet_Sterkenburgh_definitief

Van de voorzitter 

We zijn alweer in de wintertijd aangekomen. Het vee komt op stal. De landerijen zijn weer verlaten of begraasd door...
ALV

Algemene Ledenvergadering 

Op 12 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering 2023 van ANC Westergo plaatsgevonden in Wommels. Na de veilige punten hebben Pieter...
vergoeding

ANLb-deelnemers krijgen hun ANLb-vergoeding uitbetaald

In Boerderij en Nieuwe Oogst hebben berichten gestaan ​​over een tekort aan ANLb-budget van in totaal circa € 200 miljoen....