Nieuws

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 

Datum  : 12 oktober 2023 Tijdstip : 20:00 uur Locatie : It Dielshûs te Wommels. De agenda en stukken worden...
Lees verder

Demo’s ecologisch slootschonen, kom je ook? (Meld je aan!) 

Demo's ecologisch slootschonen, kom je ook? (Meld je aan!)  Wo 6 september 13:00 uur in Idzegea Wo 20 september 9:30...
Lees verder

Ecologisch slootschonen. 

De tijd van het ecologisch slootschonen is weer aangebroken. Omdat we merken dat de uitvoering niet altijd vlekkeloos verloopt willen...
Lees verder

Melden uitrijden ruige mest (kan nog steeds) 

Het uitrijden van ruige mest is mogelijk in het voorjaar vóór de rustperiode. U kunt ook ruige mest uitrijden ná...
Lees verder

Velduilen 2023

In ANV Tusken Skarren en Marren zijn dit jaar veel broedende Velduilen gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het er meer...
Lees verder

 Velddemonstratie Dairy Campus:  ‘Doorzaaien (kruidenrijk) grasland en precisiebemesting’ 

Welke technieken zijn er om (kruidenrijk) grasland door te zaaien? Op welke manier kun je taakkaarten toepassen bij het kunstmest...
Lees verder

Friese Groene Vrijwilligersdag Grien Goud

Vrijdag 22 september 2023 Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden Toegang gratis Op vrijdag 22 september vindt de eerste editie plaats van de...
Lees verder

Lichtvervuiling en het belang van donker

Nacht van de Nacht In Nederland verlichten we onze omgeving goed. Maar dit leidt tot lichtvervuiling. Dit is een groeiend...
Lees verder

BoerenNatuur

ANC Westergo is één van de 40 agrarische collectieven die aangesloten is bij de koepelorganisatie BoerenNatuur. Om de herkenbaarheid te vergroten...
Lees verder

Nieuws vanuit Westergo

Alle beheerders hebben inmiddels een nieuw contract en een nieuwe beheerbijlage ontvangen om te ondertekenen. Het ondertekenen van BEIDE documenten...
Lees verder

Vanuit de schouwcommissie: GVE binnen het pakket extensief beweid grasland. 

Extensief beweid grasland  is waardevol voor insecten en insectenetende vogels die voorkomen op wat korter gras en een bepaalde beweidingsdruk...
Lees verder

Help de kuikens; hou plasdrassen langer nat in deze droge tijd!

De meeste plasdrassen hebben een einddatum van 15 juni. Dit houdt in dat het ná deze datum voor de weidevogelkuikens...
Lees verder

Melden uitrijden ruige mest

Ruige mest meldingen Mijn Boerennatuur Het uitrijden van ruige mest is mogelijk in het voorjaar vóór de rustperiode. U kunt...
Lees verder

Project Agrarisch Cultuurlandschap 2019

U kunt zich opgevem om mee te doen met het project HAC-F 2019. Er zijn maatregelen zoals duikers, opvaarten, denkpoelen...
Lees verder

Project Agrarisch Cultuurlandschap 2021-2024

Herstel historische (boeren)erven, herstel drenkpoelen of oude waterlopen, of herintroduceren van cultuurlandschappelijke begreppeling. Een aantal voorbeelden van de 12 maatregelen...
Lees verder

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...
Lees verder

Vogelgriep in Fryslân

  Er is vogelgriep in Fryslân. Raak gevonden dode en zieke vogels of wilde dieren niet aan, meld de vondst...
Lees verder

Brûsplakbijeenkomst Ecologisch slootschonen

Lees hier meer over de: Brûsplakbijeenkomst Ecologisch slootschonen ‘Hoe en waarom?
Lees verder

Door de bomen het gras niet meer zien?

Agroforestry voor melkveehouders in het noordelijk zeekleigebied. Agroforestry krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en er is inmiddels veel...
Lees verder

Van de voorzitter

We zijn alweer aan de laatste volle week van april begonnen. De voorjaarsvakantie is alweer, van start, maar met gematigde...
Lees verder

Kuikens in het land, POES IN DE MAND (maar houd ook de hond op het erf)

Link naar de campangevideo    Het broedseizoen is begonnen en de eerste kieviten zitten inmiddels te broeden. ANC Westergo vraagt...
Lees verder

Afsprakenkader akker- en weidevogels

Het beschermen van weidevogels is een vanzelfsprekendheid voor de leden van de agrarische collectieven. Voor boeren die wat verder af...
Lees verder

Grutsk op ús neisoarchers

Zorg er voor dat u een goed contact heeft met uw vogelwacht en nazorger(s). Het is belangrijk dat u lid...
Lees verder

9-jarige Jasper Bauke vindt eerste jeugdei en wint daarom Sulveren Polske

De negenjarige gaat altijd mee om te nazorgen met zijn vader of met leermeester Gerard van Asselt. Daardoor kan hij...
Lees verder