Nieuws

Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân gaat op 15 april 2024 tweede jaar in.

Het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân geeft waarderingspremies uit aan boeren die een stapje verder gaan in boerenlandvogelbescherming dan vanuit de zorgplicht...
Lees verder

Van de voorzitter

De vogeltjes fluiten weer. Gelukkig laat het voorjaar zich weer zien. De ‘greidefûgels’ zijn aan het nestelen en aan het...
Lees verder

Beheerbijlage 2024

Er is een start gemaakt met het versturen van de jaarlijkse beheerbijlage.  Net als vorig jaar wordt deze digitaal verstuurd....
Lees verder

ANC Westergo op Facebook

Afgelopen maand is er een facebook pagina opgestart voor ANC Westergo. Via dit kanaal kunnen we eenvoudig en snel beheerders...
Lees verder

Demo faunavriendelijk maaibeheer 24 en 26 april

Hoe zorg je er als boer, loonwerker of vogelwachter voor dat je zoveel mogelijk fauna in het veld behoudt tijdens...
Lees verder

Kennisuitwisseling stikstofbenutting

Wil je meer weten over een efficiënte stikstofbenutting op je bedrijf, leren van een stikstofcoach en van collega boeren? Meld...
Lees verder

Afsprakenkader akker- en weidevogels

Veel boeren en vrijwilligers doen dan hun uiterste best om de nesten en kuikens van deze vogels te beschermen. Voor...
Lees verder

Nieuws vanuit de Greidhoeke

  Afgelopen voorjaar, voor de rustperiode, zijn er flinke ontwikkelingen ontstaan tussen ‘Skrok en Skrins’. Met goede bedoelingen, is er...
Lees verder

Toelichting: hoe zit het met mestplaatsingsruimte en het ANLb?

Vorig jaar zijn er vragen geplaatst over mestplaatsingsruimte en het ANLb. Ook nu komen er hier weer vragen over en...
Lees verder

Steenuilen

Heeft u een steenuil in de tuin, of weet u in de omgeving waar deze zitten? Dat is zeer bijzonder...
Lees verder

Voederhaag: hoe staat het met de overhagen?

Heggen en hagen hebben een grote landschappelijke waarde en dragen sterk bij aan het verhogen van de biodiversiteit. Van oorsprong...
Lees verder

Kuikens in het land, poes in de mand 

Help mee de weidevogelkuikens te beschermen. Houd ’s nachts de kat binnen. Geef hem wat te eten en doe daarna...
Lees verder

Voorweiden als ’t effe kan

Afgelopen winter was geen winter en februari was zo zacht dat het gras begon te groeien. Vaak was het zelfs...
Lees verder

Ontwikkelingen Ver weg en Dichtbij

We leven in een turbulente tijd van vele boeren protesten in Europa. Met diverse onderwerpen voor protest zoals de CO2...
Lees verder

Aftrap 2024!

Nog heel even geduld en seizoen staat alweer voor de deur. Hierbij herinneren we jullie aan een aantal belangrijke zaken....
Lees verder

Uitbetaling ANLb Beheerjaar 2023 

De prognose is dat de uitbetaling van het ANLb beheersvergoedingen over het afgelopen jaar, eind maart/begin april door RVO wordt...
Lees verder

Plasdras pompen 

Afgelopen jaren heeft collectief ANC Westergo vanuit subsidiestromen een uitzonderlijk aantal plasdras pompen kunnen aanschaffen en weten te verdelen over...
Lees verder

Gratis advies t.w.v. €1500,- voor advies op maat (actie verlengd)

Voor boeren die bereid zijn om een slag naar een meer natuurlijke vorm van landbouw te maken is een gratis...
Lees verder

Ruige mest enz

Wist u dat ? Ruige mest meldingen door u zelf gemeld kunnen worden via www.mijnboerennatuur.nl? Klik hier voor de handleiding. ...
Lees verder

Vogels kun je niet melken

De documentaire 'Vogels kun je niet melken' vertelt het verhaal van Bote de Boer en zijn gezin uit Tjerkwerd. De...
Lees verder

Recept tegen de koppijn

17 januari 2024       Hebben jullie ook zo genoten van die grote troepen kieviten overal? Met duizenden tegelijk aan...
Lees verder

Fanút it bestjoer

Yn de nijsbrief fan begjin fan dit jier haw wy al sein dat 2023 in spannend jier wurde soe. En...
Lees verder

Vacature nieuwe bestuurders

Het bestuur van het Collectief ANC Westergo is op zoek naar twee nieuwe bestuurders. Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden willen...
Lees verder

BoerenNatuur Fryslan (BNF)

Per 1 januari 2024 gaan: Kollektivenberied Fryslân (KBF) - de overkoepelende stichting van de 7 agrarisch collectieven in Fryslân en...
Lees verder