Nieuws

Ontwikkelingen Ver weg en Dichtbij

We leven in een turbulente tijd van vele boeren protesten in Europa. Met diverse onderwerpen voor protest zoals de CO2...
Lees verder

Aftrap 2024!

Nog heel even geduld en seizoen staat alweer voor de deur. Hierbij herinneren we jullie aan een aantal belangrijke zaken....
Lees verder

Uitbetaling ANLb Beheerjaar 2023 

De prognose is dat de uitbetaling van het ANLb beheersvergoedingen over het afgelopen jaar, eind maart/begin april door RVO wordt...
Lees verder

Plasdras pompen 

Afgelopen jaren heeft collectief ANC Westergo vanuit subsidiestromen een uitzonderlijk aantal plasdras pompen kunnen aanschaffen en weten te verdelen over...
Lees verder

Gratis advies t.w.v. €1500,- voor advies op maat (actie verlengd)

Voor boeren die bereid zijn om een slag naar een meer natuurlijke vorm van landbouw te maken is een gratis...
Lees verder

Ruige mest enz

Wist u dat ? Ruige mest meldingen door u zelf gemeld kunnen worden via www.mijnboerennatuur.nl? Klik hier voor de handleiding. ...
Lees verder

Vogels kun je niet melken

De documentaire 'Vogels kun je niet melken' vertelt het verhaal van Bote de Boer en zijn gezin uit Tjerkwerd. De...
Lees verder

Recept tegen de koppijn

17 januari 2024       Hebben jullie ook zo genoten van die grote troepen kieviten overal? Met duizenden tegelijk aan...
Lees verder

Fanút it bestjoer

Yn de nijsbrief fan begjin fan dit jier haw wy al sein dat 2023 in spannend jier wurde soe. En...
Lees verder

Vacature nieuwe bestuurders

Het bestuur van het Collectief ANC Westergo is op zoek naar twee nieuwe bestuurders. Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden willen...
Lees verder

BoerenNatuur Fryslan (BNF)

Per 1 januari 2024 gaan: Kollektivenberied Fryslân (KBF) - de overkoepelende stichting van de 7 agrarisch collectieven in Fryslân en...
Lees verder

Betaling beheerjaar 2023 en beslissing tekortkomingen 2023

Met ingang van 2023 is een nieuwe ANLb periode gestart. We verwaschte dat de uitbetaling door RVO dit jaar op...
Lees verder

De Steenmarter

Sinds december 2022 heeft de Provincie Fryslân een ontheffing verleend aan de FBE (Faunabeheereenheid Fryslân) voor het vangen en doden...
Lees verder

Broedpalen Scholekster

Ieder jaar wordt er door Sovon en Vogelbescherming Nederland een “vogel van het jaar” uitgeroepen. In 2023 was het “jaar...
Lees verder

Volg de grutto.

De grutto’s zijn u dankbaar voor het feit dat ze de ruimte krijgen op uw landerijen om voor nageslacht te...
Lees verder

Basis cursus Weidevogelbeschermer (nazorger) 

De basiscursus weidevogelbescherming bestaat uit twee theoretische avonden. Na afloop van de cursus brengen wij je waar mogelijk in contact...
Lees verder

Dit wil ik even gezegd hebben

Elk jaar een hoogtepunt om naar uit te kijken: het Jaarbericht Weidevogels in Friesland. De Bond van Friese vogelwachten (BFVW)...
Lees verder

Het bestuur en medewerkers van ANC Westergo wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een vogelrijk 2024
Lees verder

Interessante links: 

Weidevogelkennisdag Donderdag 29 februari 2024 Tijdstip: 9 - 15 uur (locatie volgt)  Meer informatie >> Online cursus groenbemesters Wat is...
Lees verder

Van de voorzitter 

We zijn alweer in de wintertijd aangekomen. Het vee komt op stal. De landerijen zijn weer verlaten of begraasd door...
Lees verder

Algemene Ledenvergadering 

Op 12 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering 2023 van ANC Westergo plaatsgevonden in Wommels. Na de veilige punten hebben Pieter...
Lees verder

ANLb-deelnemers krijgen hun ANLb-vergoeding uitbetaald

In Boerderij en Nieuwe Oogst hebben berichten gestaan ​​over een tekort aan ANLb-budget van in totaal circa € 200 miljoen....
Lees verder

Controle uitvoering beheer 2023. 

Met ingang van 2023 is een nieuwe ANLb-periode gestart. Er zijn een aantal nieuwe pakketten bijgekomen. Ook zijn een aantal...
Lees verder

Ecologisch slootschonen / Pakket L12b

Deelnemers met het pakket Ecologisch Slootschonen (Pakketcode L12b) hebben een mail ontvangen om de uitgevoerde werkzaamheden betreffende het slootschonen te...
Lees verder