Nieuws

ANLb 2023

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de...

Veldbijeenkomst Rûge dong

In samenwerking met Grutsk op ús Greidefûgels organiseert Living Lab Fryslân op dinsdagmiddag 24 mei a.s. in Baaium een veldbijeenkomst...

Van de schouwcommissie:

Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2 De schouw én de NVWA-controles zijn weer gestart. In deze nieuwsbrief aandacht voor de kruidenrijke grasranden.  Waar wordt op...

Online bijeenkomst kuikenoverleving 31 mei

Wat zijn kritische momenten voor kuikens gedurende het weidevogelseizon en welke factoren hebben hier invloed op? Dit komt aan bod...

 Open Dag Dairy Campus 1 juni

Woensdag 1 juni 2022 wordt een open dag  georganiseerd op Dairy Campus in Leeuwarden, geheel in het teken van precisielandbouw...

Kleine moeite: ’s nachts de kat binnen

Het is een kleine moeite om weidevogelkuikens te beschermen: ’s nachts de kat binnenhouden. Geef haar wat eten en doe...

Hoe zou uw weidevogelbeheer er uit zien zonder de inzet van nazorgers?

Met deze vraag proberen wij u even bewust te laten zijn van het belang van de inzet van nazorgers op...

Opening en Open Dag Gruttoland groot succes

  Op vrijdag 25 maart 2022 was het dan zover. De officiële en feestelijke opening van Gruttoland. Ruim 300 supporters...

Toekomst GLB en ANLb

Eind dit jaar eindigt de huidige verlengde ANLB-periode. In de nieuwe ANLB-periode vanaf 2023 zal er veel veranderen voor boeren,...

Bericht afsprakenkader akker- en weidevogels

In november hebben wij als belangenorganisaties voor de land- en tuinbouw in Fryslân een zogenoemd afsprakenkader akker- en weidevogels ondertekend...

Vernatting!

Afgelopen periode is er weer een subsidie ronde open gesteld wat betreffende ‘vernatting’. Daar waar we dachten dat we bijna...

Het is weer tijd voor de Gecombineerde opgave

U kunt de Gecombineerde opgave (GO) weer indienen. De indieningsperiode loopt tot uiterlijk 15 mei 2022. Het advies is om...

Friesland draagt bij aan 1.001 hectare kruidenrijk grasland

Friese melkveehouders kunnen vanaf dinsdag 5 april met fikse korting een kruidenrijk grasmengsel krijgen. Dat kan dankzij een bijdrage van...

Nieuws vanuit Bosk en Greide

Na een succesvolle ervaring van vorig (4 jonge scholeksters) uitgevlogen hebben de Jeugdvogelwachtkeden samen met Douwe Albada en Mark vd...

Camera monitoring 2022

Net als vorig jaar, wordt er dit jaar weer volop actie ondernomen door middel van camera onderzoek op nesten. Als...

Jubileum Vogelwacht Wommels

In de eerste week van april was het bijna niet te missen, vogelwacht Wommels. e.o. vierde het 75plus1 jarig jubileum...

Verslag Algemene Leden Vergadering 13 januari 2022 om 20.00 uur via video zoom

Verslag Algemene Leden Vergadering 13 januari 2022 om 20.00 uur via video zoom -Aanwezige leden: 48 -Bestuur en medewerkers: Berend...

Van de voorzitter  

Als ik dit schrijf raast de storm Eunice om het huis. Hier aan de IJsselmeerkust zijn we wel wat gewend,...

Uitbetaling ANLb beheer 2021

Inmiddels is de uitbetaling van het ANLb beheer voor het jaar 2021 van ongeveer 265 deelnemers voltooid. Elke deelnemer heeft...

Overgang naar een nieuwe ANLB-periode

Begin 2023 start voor het collectief en haar deelnemers een nieuwe 6-jarige ANLB-periode. Dit kalenderjaar staat voor het collectief in...

Uitrijden vaste mest 

Meldingsformulier-Ruige-Mest-2022 Het uitrijden van ruige mest voor weidevogels onder het ANLb kan binnenkort weer. Maar wat is het belang van...

Start weidevogel seizoen 2022.   

Over enkele weken start het weidevogel seizoen weer. En we hebben er zin in! Laten we er met zijn allen...

BGT en percelen registreren

Afgelopen jaar hebben grondgebruikers bericht ontvangen van RVO om een BGT-check te doen. In de BGT check is per perceel...

Interessante Brûsplakbijeenkomsten én cursus

  Wist je al dat er begin maart 2 interessante Brûsplakbijeenkomsten georganiseerd worden en een cursus Samenwerking Melkveehouderij - Akkerbouw...