Nieuws

UITNODIGING Eiwitrijke gewassen telen met aandacht voor een gezonde bodem

Projectgroep 'Eiwit út it Stienser Aldlân' heeft een tweetal proeven aangelegd met eiwitrijke gewassen. Het betreft veldbonen, luzerne en soedangras...
Lees verder

Terugkijken Webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’

Op 12 juli vond het webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’ plaats met meer dan 200 kijkers. Na...
Lees verder

Link webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’ ter vervangingvan de bijeenkomsten in Tytsjerk en Raerd

Beste deelnemer, geïnteresseerde,     Graag je aandacht voor de volgende mededeling.   De bijeenkomsten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid...
Lees verder

Van de voorzitter  

Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk zijn terechte benamingen voor de plannen, die de regering vorige week heeft gepresenteerd om de stikstof- problematiek...
Lees verder

Toeslag voor ruige mest beschikbaar in nazomer + Meldingsformulier

Meldingsformulier-Ruige-Mest-2022 Ruige stalmest heeft onder andere via het bevorderen van het bodemleven, een gunstig effect op de foerageermogelijkheden van weidevogels....
Lees verder

Weidevogelseizoen 2022 positief verlopen

Het broedsucces van onze weidevogels in 2021 was mede door het extreem late voorjaar, opperbest. In onze beleving niet te...
Lees verder

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân: Doe mee!

Wilt u meer doen aan biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen voor bijvoorbeeld waterberging en CO2-opslag rond uw erf? Kijk dan op...
Lees verder

Machtiging Raadplegen percelen

Handleiding-machtiging Uw natuurvereniging heeft  perceelgegevens nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Daarom ver verzoek aan iedere deelnemer om op de...
Lees verder

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de 7 agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op...
Lees verder

ANLb 2023

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de...
Lees verder

Veldbijeenkomst Rûge dong

In samenwerking met Grutsk op ús Greidefûgels organiseert Living Lab Fryslân op dinsdagmiddag 24 mei a.s. in Baaium een veldbijeenkomst...
Lees verder

Van de schouwcommissie:

Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2 De schouw én de NVWA-controles zijn weer gestart. In deze nieuwsbrief aandacht voor de kruidenrijke grasranden.  Waar wordt op...
Lees verder

Online bijeenkomst kuikenoverleving 31 mei

Wat zijn kritische momenten voor kuikens gedurende het weidevogelseizon en welke factoren hebben hier invloed op? Dit komt aan bod...
Lees verder

 Open Dag Dairy Campus 1 juni

Woensdag 1 juni 2022 wordt een open dag  georganiseerd op Dairy Campus in Leeuwarden, geheel in het teken van precisielandbouw...
Lees verder

Kleine moeite: ’s nachts de kat binnen

Het is een kleine moeite om weidevogelkuikens te beschermen: ’s nachts de kat binnenhouden. Geef haar wat eten en doe...
Lees verder

Hoe zou uw weidevogelbeheer er uit zien zonder de inzet van nazorgers?

Met deze vraag proberen wij u even bewust te laten zijn van het belang van de inzet van nazorgers op...
Lees verder

Opening en Open Dag Gruttoland groot succes

  Op vrijdag 25 maart 2022 was het dan zover. De officiële en feestelijke opening van Gruttoland. Ruim 300 supporters...
Lees verder

Toekomst GLB en ANLb

Eind dit jaar eindigt de huidige verlengde ANLB-periode. In de nieuwe ANLB-periode vanaf 2023 zal er veel veranderen voor boeren,...
Lees verder

Bericht afsprakenkader akker- en weidevogels

In november hebben wij als belangenorganisaties voor de land- en tuinbouw in Fryslân een zogenoemd afsprakenkader akker- en weidevogels ondertekend...
Lees verder

Vernatting!

Afgelopen periode is er weer een subsidie ronde open gesteld wat betreffende ‘vernatting’. Daar waar we dachten dat we bijna...
Lees verder

Het is weer tijd voor de Gecombineerde opgave

U kunt de Gecombineerde opgave (GO) weer indienen. De indieningsperiode loopt tot uiterlijk 15 mei 2022. Het advies is om...
Lees verder

Friesland draagt bij aan 1.001 hectare kruidenrijk grasland

Friese melkveehouders kunnen vanaf dinsdag 5 april met fikse korting een kruidenrijk grasmengsel krijgen. Dat kan dankzij een bijdrage van...
Lees verder

Nieuws vanuit Bosk en Greide

Na een succesvolle ervaring van vorig (4 jonge scholeksters) uitgevlogen hebben de Jeugdvogelwachtkeden samen met Douwe Albada en Mark vd...
Lees verder

Camera monitoring 2022

Net als vorig jaar, wordt er dit jaar weer volop actie ondernomen door middel van camera onderzoek op nesten. Als...
Lees verder