Nieuws

Brûsplakbijeenkomst: Natuurinclusieve (ver)pacht

  221207 LivingLab 2022 Brusplak uitnodiging 7 december DEF   Op 7 december a.s. organiseert Living Lab Fryslân bij boer...
Lees verder

Van de voorzitter  

Eind oktober en we zitten nog op het terras. Ongewoon hoge middagtemperaturen deze laatste week. Oktober 22 past weer helemaal...
Lees verder

Aanloop nieuwe ANLb periode

Per 1 januari 2023 gaat het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van...
Lees verder

Bericht vanuit Westergo

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld we dat we vanaf eind september al onze bestaande ANLB-deelnemers schriftelijk zouden informeren over de...
Lees verder

ANLB en Eco-regeling in het nieuwe GLB

Er verandert het komend jaar veel m.b.t het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het systeem van de bedrijfstoeslag verandert naar een vergoeding voor...
Lees verder

Bericht vanuit Westergo

De Algemene Ledenvergadering van Westergo is online gehouden op 29 september. Tijdens deze vergadering zijn de cijfers en het jaarverslag...
Lees verder

Nieuwe ANLb-periode en nieuwe leefgebieden

Met de start van de nieuwe ANLb periode per 1 januari 2023 komt er extra budget vrij voor een aantal...
Lees verder

Meer lezen over het GLB en eco-regelingen?

website RVO over het nieuwe GLB website RVO over de eco-regeling Eindrapportage 2e praktijktoets eco-regeling Eco-activiteiten en bijbehorende gewassen De...
Lees verder

Melding ecologisch slootschonen

Voor de deelnemers aan het het beheer binnen de natte dooradering, is het weer tijd de uitgevoerde werkzaamheden te melden...
Lees verder

HERRINNERING : Machtiging Raadplegen percelen inclusief handleiding

Handleiding-machtiging Uw natuurvereniging heeft  perceelgegevens nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Daarom ver verzoek aan iedere deelnemer om op de...
Lees verder

Jaarbericht Weidevogels 2022

Het broedseizoen van de weidevogels afgelopen voorjaar verliep over het geheel bekeken iets boven gemiddeld. Uiteindelijk bleken er provinciebreed echter...
Lees verder

Met productief grasland kuikens voeren kan wèl!

Soms weet je bij nieuw wetenschappelijk onderzoek gewoon even niet hoe je dat moet plaatsen. Een groep biologen onderzocht 64...
Lees verder

Friese Vrijwilligersdagen Natuur op 2, 3 en 4 september

Friese Vrijwilligersdag Natuur op 2, 3 en 4 september. Geef je nog snel op voor een (of meer) activiteiten!  ...
Lees verder

Nieuwe ANLB krijgt vorm

In de afgelopen maanden is er, voornamelijk vanuit BoerenNatuur, stapsgewijs informatie beschikbaar gekomen omtrent wijzigingen in de beheerpakketten en -tarieven....
Lees verder

ANLB vanaf 2023

Op de website van ANC Westergo gaan we op de hoogte houden van de implementatie van het nieuwe ANLb wat...
Lees verder

Excursie Nordwin Sneek bij familie van Os te Hommerts

Op 29 juni vlak voordat de vakantie begon kwam klas 3 van het Aeres VMBO Sneek uit Sneek op excursie...
Lees verder

Onderzoek steenmarter.

Afgelopen jaren is er onderzoek gestart op de steenmarter. Daar waar de steenmarter een groot aandeel had in predatie, konden...
Lees verder

Frysk FûgelFestijn

Op de tweede zaterdag in september organiseert de BFVW het Frysk FûgelFestijn. Deze dag bestaat uit een mix van een...
Lees verder

Argustelling: twee bedreigde soorten volgen

n de afgelopen jaren zijn verschillende leden van de agrarische collectieven in Fryslân enthousiast bezig geweest met de Argustelling. De...
Lees verder

Kenniscarrousel: ûnder de streep

Klik hier om je aan te melden Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseert Living Lab Fryslân i.s.m. de Landbouw Adviespool van 9.00 – 14.30 uur een...
Lees verder

UITNODIGING Eiwitrijke gewassen telen met aandacht voor een gezonde bodem

Projectgroep 'Eiwit út it Stienser Aldlân' heeft een tweetal proeven aangelegd met eiwitrijke gewassen. Het betreft veldbonen, luzerne en soedangras...
Lees verder

Terugkijken Webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’

Op 12 juli vond het webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’ plaats met meer dan 200 kijkers. Na...
Lees verder

Link webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’ ter vervangingvan de bijeenkomsten in Tytsjerk en Raerd

Beste deelnemer, geïnteresseerde,     Graag je aandacht voor de volgende mededeling.   De bijeenkomsten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid...
Lees verder

Van de voorzitter  

Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk zijn terechte benamingen voor de plannen, die de regering vorige week heeft gepresenteerd om de stikstof- problematiek...
Lees verder