Nieuws

Ecologisch slootschonen

De tijd van het ecologisch slootschonen is weer aangebroken. Omdat we merken dat de uitvoering niet altijd vlekkeloos verloopt willen...
Lees verder

In welke mate bent u bezig met natuurinclusieve landbouw?

De 7 collectieven in Fryslân hebben allen een A1 poster uitgereikt gekregen van Living Lab Fryslân. Op de poster staat...
Lees verder

Word jij onze nieuwe collega?

Boeren met passie voor de natuur! De Agrarische Natuur Coöperatie (ANC) Westergo ondersteunt boeren die willen werken aan een duurzame...
Lees verder

ANC Westergo levert input voor landelijke evaluatie van het ANLB

Vier jaar na de invoering van de collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, start de evaluatie van het...
Lees verder

Nieuwe kantoorruimte te Wiuwert

De werkorganisatie van ANC Westergo heeft sinds 1 juni de beschikking over een kantoorruimte in het kantoor van de BFVW...
Lees verder

Budget last-minute beheer volledig benut

Het grootste deel van het budget dat ANC Westergo beschikbaar heeft voor het weidevogelbeheer, wordt voor het begin van het...
Lees verder

Doe jij al mee met de fotoactie kruidenrijk grasland? Stuur vóór 15 juni je foto in!

Vorig jaar zijn het Wereld Natuur Fonds, RVO, Wageningen University & Research en BoerenNatuur samen gestart met de ontwikkeling van...
Lees verder

Beamkappery/snoeiery!

In oardel jier lynt hat de ANV Greidhoeke in oanfraach dien om vervelende struukjes,boskjes en beammen op te romje litten....
Lees verder

Kuikens in het land? Poes in de mand!

Kuikens in het land? Poes in de mand! Katten leggen ’s nachts grote afstanden door de weilanden af. Ze gaan...
Lees verder

Nieuwe flexibele waterpomp ANV Greidhoeke

Wetter is better!! Afgelopen jaar werd er wel eens over gesproken, een waterpomp op een kar is dat niet wat?...
Lees verder

Meindert Attema aan het werk voor ANC Westergo

Graag wil ik mezelf aan u voorstellen. Mijn naam is Meindert Attema, ik ben afkomstig van Ferwoude maar sinds 2...
Lees verder

Rustperiode is aangebroken

Op 1 april is de rustperiode voor veel weidevogelpakketten weer van start gegaan. In deze periode mogen op de percelen...
Lees verder

Cijfers ANLB in Nederland 2019

Boerennatuur is de koepelorganisatie van de 40 collectieven in Nederland. ANC Westergo is daar één van. Voor het jaar 2019...
Lees verder

Nieuw gezicht bij ANC Westergo: Gerard van Asselt

Hjirby wol ik my graach efkes foarstelle. Ik bin Gerard van Asselt, 38 lentes jong en wenje sûnt febrewaris yn...
Lees verder

Ontwikkeling kruidenrijk gras

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van kruidenrijk gras? In de nieuwsbrief vanuit het project ‘Koeien en Kruiden’ kunt u...
Lees verder

Project ‘Bodem APK’ gestart in Friesland, Drenthe en Groningen

Speciaal voor akkerbouwers en melkveehouders in Friesland en de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen is het project Bodem APK gestart....
Lees verder

Werk(re)organisatie ANC Westergo

De werkorganisatie van ANC Westergo is aangepast per 1 oktober 2019. ANV De Greidhoeke heeft de uitvoerende taken rondom het...
Lees verder