Nieuws

Project Agrarisch Cultuurlandschap 2021-2024

Herstel historische (boeren)erven, herstel drenkpoelen of oude waterlopen, of herintroduceren van cultuurlandschappelijke begreppeling. Een aantal voorbeelden van de 12 maatregelen...
Lees verder

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...
Lees verder

Vogelgriep in Fryslân

  Er is vogelgriep in Fryslân. Raak gevonden dode en zieke vogels of wilde dieren niet aan, meld de vondst...
Lees verder

Brûsplakbijeenkomst Ecologisch slootschonen

Lees hier meer over de: Brûsplakbijeenkomst Ecologisch slootschonen ‘Hoe en waarom?
Lees verder

Door de bomen het gras niet meer zien?

Agroforestry voor melkveehouders in het noordelijk zeekleigebied. Agroforestry krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en er is inmiddels veel...
Lees verder

Van de voorzitter

We zijn alweer aan de laatste volle week van april begonnen. De voorjaarsvakantie is alweer, van start, maar met gematigde...
Lees verder

Kuikens in het land, POES IN DE MAND (maar houd ook de hond op het erf)

Link naar de campangevideo    Het broedseizoen is begonnen en de eerste kieviten zitten inmiddels te broeden. ANC Westergo vraagt...
Lees verder

Afsprakenkader akker- en weidevogels

Het beschermen van weidevogels is een vanzelfsprekendheid voor de leden van de agrarische collectieven. Voor boeren die wat verder af...
Lees verder

Grutsk op ús neisoarchers

Zorg er voor dat u een goed contact heeft met uw vogelwacht en nazorger(s). Het is belangrijk dat u lid...
Lees verder

9-jarige Jasper Bauke vindt eerste jeugdei en wint daarom Sulveren Polske

De negenjarige gaat altijd mee om te nazorgen met zijn vader of met leermeester Gerard van Asselt. Daardoor kan hij...
Lees verder

Vlindermonitoring maakt biodiversiteit op uw bedrijf inzichtelijk 

BIMAGrapportage 2022-12-14   Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijg je inzicht...
Lees verder

Start Open Akkerpakketten

Op 23 maart vond in de kantine van firma Goodijk te Sexbierum een startbijeenkomst plaats voor Akkerfauna-pakketten. Bijna 20 belangstellenden waren...
Lees verder

Mestplaatsingsruimte i.r.t. groene braak en ANLb

In de afgelopen periode gold er een informele afspraak dat boeren geen mestplaatsingsruimte kwijtraken voor percelen die onder ANLb-beheer vallen....
Lees verder

Stimulerinsfonds Boerenlandvogels Fryslân 2023 

Bêste fûgelwachters, boeren en oare fûgelfreonen / Beste vogelwachters, boeren en andere vogelvrienden, Het nieuwe Stimuleringsfonds Boerenlandvogels is open! Dit...
Lees verder

Samenhang het GLB en eco-regelingen

Meer lezen over het GLB en eco-regelingen?  Samenhang Ecoregeling en het ANLb 
Lees verder

Controleer uw beheer op: www.mijnboerennatuur.nl

Controleer uw beheer op: www.mijnboerennatuur.nl
Lees verder

Impressie Weidevogelkennisdag 23 februari te Joure

Op 23 februari was het weer zover: we konden informatie opdoen en bijpraten bij de jaarlijkse Weidevogelkennisdag zoals gebruikelijk in...
Lees verder

Uitvoering nieuwe ANLB-periode gestart

In de afgelopen weken hebben onze mozaiekregisseurs zich een slag in het rond gewerkt om het ANLB-beheer voor 2023 met...
Lees verder

Ecoregelingen en ANLB (mét cumulatietabel) 

https://www.ancwestergo.nl/wp-content/uploads/2023/03/Kopie-van-Cumulatietabel-Overlap-Eco-ANLb_jan-2023-Westergo-003.pdf   Steeds meer deelnemers hebben zich al verdiept in de ecoregelingen en zijn gestart met het invullen daarvan in...
Lees verder

Beheervergoeding 2022 en contracten 2023

De uitbetaling van de ANLb-beheervergoeding 2022 heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierover heeft u een mail met een verwijzing naar de wwwl.mijnboerennatuur.nl...
Lees verder

Een paar puntjes op de i

Beste deelnemers. Nog even en het seizoen barst weer los omtrent het weidevogel seizoen en ANLB beheer. Even een paar...
Lees verder

Bericht vanuit ANV Bosk & Greide

Op zaterdag 18 februari is in het land bij de Warren een begin gemaakt een nieuw plasdras aan te leggen....
Lees verder

Wist u dat & Ruige Mest

Ruige mest meldingen Mijn Boerennatuur Definitie vaste mest: Dierlijke meststoffen van runderen, paarden of schapen, vermengd met stro Er tenminste...
Lees verder

Belangrijke data 

Plasdras Vanaf 1 maart dienen de palasdrassen vol water te staan. Hoogwaterpeil Bij dit pakket dient het waterpeil vanaf  15...
Lees verder