Nieuws

Betaling beheerjaar 2023 en beslissing tekortkomingen 2023

Met ingang van 2023 is een nieuwe ANLb periode gestart. We verwaschte dat de uitbetaling door RVO dit jaar op...
Lees verder

De Steenmarter

Sinds december 2022 heeft de Provincie Fryslân een ontheffing verleend aan de FBE (Faunabeheereenheid Fryslân) voor het vangen en doden...
Lees verder

Broedpalen Scholekster

Ieder jaar wordt er door Sovon en Vogelbescherming Nederland een “vogel van het jaar” uitgeroepen. In 2023 was het “jaar...
Lees verder

Volg de grutto.

De grutto’s zijn u dankbaar voor het feit dat ze de ruimte krijgen op uw landerijen om voor nageslacht te...
Lees verder

Basis cursus Weidevogelbeschermer (nazorger) 

De basiscursus weidevogelbescherming bestaat uit twee theoretische avonden. Na afloop van de cursus brengen wij je waar mogelijk in contact...
Lees verder

Dit wil ik even gezegd hebben

Elk jaar een hoogtepunt om naar uit te kijken: het Jaarbericht Weidevogels in Friesland. De Bond van Friese vogelwachten (BFVW)...
Lees verder

Het bestuur en medewerkers van ANC Westergo wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een vogelrijk 2024
Lees verder

Interessante links: 

Weidevogelkennisdag Donderdag 29 februari 2024 Tijdstip: 9 - 15 uur (locatie volgt)  Meer informatie >> Online cursus groenbemesters Wat is...
Lees verder

Van de voorzitter 

We zijn alweer in de wintertijd aangekomen. Het vee komt op stal. De landerijen zijn weer verlaten of begraasd door...
Lees verder

Algemene Ledenvergadering 

Op 12 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering 2023 van ANC Westergo plaatsgevonden in Wommels. Na de veilige punten hebben Pieter...
Lees verder

ANLb-deelnemers krijgen hun ANLb-vergoeding uitbetaald

In Boerderij en Nieuwe Oogst hebben berichten gestaan ​​over een tekort aan ANLb-budget van in totaal circa € 200 miljoen....
Lees verder

Controle uitvoering beheer 2023. 

Met ingang van 2023 is een nieuwe ANLb-periode gestart. Er zijn een aantal nieuwe pakketten bijgekomen. Ook zijn een aantal...
Lees verder

Ecologisch slootschonen / Pakket L12b

Deelnemers met het pakket Ecologisch Slootschonen (Pakketcode L12b) hebben een mail ontvangen om de uitgevoerde werkzaamheden betreffende het slootschonen te...
Lees verder

Veel positieve energie bij de velddemo ecologische slootschonen in Hommerts   (Living Lab) 

Er komt steeds meer interesse komt er rondom het thema ecologische slootschonen, zo ook vandaag, 20 sept, in Hommerts. Wederom...
Lees verder

BFVW Jaarbericht 2023 – Weidevogels in Fryslân

-jaarbericht-2023 Jaarlijks vliegen er gemiddeld te weinig gruttokuikens uit om de populatie in stand te houden. Dat bleek donderdagmiddag tijdens...
Lees verder

Boerefûgellânpriis voor Biologisch boer Lieuwe Meekma

De Boerfûgellânpriis wordt beschikbaar gesteld door het Stumuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân. De nieuwe prijs wordt toegekend aan een boer die op...
Lees verder

Nieuws vanuit ANV Tusken Marren en Fearten

Op vrijdagavond 22 september heeft ANV Tusken Marren en Fearten een gezamelijke BBQ georganiseerd voor alle jagers, vogelwachters en boeren...
Lees verder

Kievit wil vocht, insecten, weidegang  

Grote troepen kieviten zie je in de weilanden en soms ook mooi dwarrelend erboven. Wat een prachtige, heldhaftige vogeltjes zijn...
Lees verder

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 

Datum  : 12 oktober 2023 Tijdstip : 20:00 uur Locatie : It Dielshûs te Wommels. De agenda en stukken worden...
Lees verder

Demo’s ecologisch slootschonen, kom je ook? (Meld je aan!) 

Demo's ecologisch slootschonen, kom je ook? (Meld je aan!)  Wo 6 september 13:00 uur in Idzegea Wo 20 september 9:30...
Lees verder

Ecologisch slootschonen. 

De tijd van het ecologisch slootschonen is weer aangebroken. Omdat we merken dat de uitvoering niet altijd vlekkeloos verloopt willen...
Lees verder

Melden uitrijden ruige mest (kan nog steeds) 

Het uitrijden van ruige mest is mogelijk in het voorjaar vóór de rustperiode. U kunt ook ruige mest uitrijden ná...
Lees verder

Velduilen 2023

In ANV Tusken Skarren en Marren zijn dit jaar veel broedende Velduilen gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het er meer...
Lees verder

 Velddemonstratie Dairy Campus:  ‘Doorzaaien (kruidenrijk) grasland en precisiebemesting’ 

Welke technieken zijn er om (kruidenrijk) grasland door te zaaien? Op welke manier kun je taakkaarten toepassen bij het kunstmest...
Lees verder