Nieuws

Ecologisch slootschonen in de spotlights

Het ecologisch slootschonen en de inzet van een baggerpomp, heeft de laatste periode veel aandacht gekregen. Hieronder een aantal linkjes...

Fauna schade wel melden!

Bij de onderbouwing van de noodzaak van predatiebeheer maar ook bij het beperken van schade aan gewassen, constateren we regelmatig...

Weidevogels in Friesland – Jaarbericht BFVW 

Lees hier het jaarbericht 2021 BFVW: Weidevogels in Friesland BFVW_jaarbericht2021 DEF[13551]    

Vacature Voorzitter

Het bestuur van het Collectief ANC Westergo is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het doel is om de functie...

Nieuwsbericht ecologisch slootschonen

Beste leden, In de komende weken zullen de meeste sloten worden geschoond. Van oudsher worden de taluds en de sloot...

ANLB en GLB

De uitwerking van het nieuwe GLB is volop aan de gang. In boerentaal betekent het dat er nog veel onduidelijk...

Algemene Ledenvergadering 23 september 2021

Het bestuur van ANC Westergo nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering op donderdag 23 september om 20.00...

Voortgang POP 3 subsidie NPI

Voortgang POP 3 subsidie NPI 2019 De regeling NPI 2019 voor het verbeteren van de leefgebieden weidevogels loopt tot 31-12-2021....

Bericht van de schouwcommissie: ecologisch slootschonen.

Bij de uitvoering van het pakket ecologisch slootschonen worden ieder jaar veel fouten gemaakt. De schouwcommissie heeft ieder jaar veel...

Melden ecologisch slootschonen

Voor de deelnemers aan het het beheer binnen de natte dooradering, is het weer tijd de uitgevoerde werkzaamheden te melden...

Baggerpomp beschikbaar binnen Natte Dooradering

ANC Westergo heeft het ANLB-beheer in het leefgebied Natte Dooradering gericht op het verbeteren van de leefomgeving van soorten zoals...

Noch steeds skriezepiken yn it lân. 

Yn de plasdrassen wêr't no noch wetter stiet, sa as by Bruinsma te Lollum, Nijdam te Wommels en Skrok fan...

Demo- & Kennissessies Ecologisch slootschonen in september

8 september Veenwouden ’s avonds: 19.30 – 22.00 14 september It Heidenskip ’s middags: 13.30 – 16.00 15 september Terwispel...

Kenniscaroussel natuurinclusieve landbouw

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe...

Een boerenkathedraal

In het Friesch Dagblad van 22 juni vonden we een leuk artikel over onze leden : Marten en Anneke de...

Nij libben fan de kening fan de greide.

Om't byld en lûd soms mear betsjutting hat, dan protte wurden Hjirby in filmke makke fan in skries by in...

Duurzame landbouw

Voor alle Friese boeren die (meer) stappen willen zetten naar een duurzame vorm van landbouw: Stel je vraag voor 30 juni...

Veldwerk 

Op dinsdag 15 juni om 09.00 uur vond er een ringsessie plaats in de plasdras van Petra Beerda in IJlst....

Geslaagde samenwerking op weidevogelbeheer!

De laatste weken, kijk ik met veel vreugde en genoegen in de weilanden. Dat doe ik als mozaïekregisseur van de...

Scholekster broedt op afgedankt verkeersbord in Balk

Bij wijze van experiment zette de jeugdvogelwacht van Balk in februari in samenwerking met boer Douwe Albada een aantal palen...

Budget last-minute beheer volledig benut

Bij het begin van ieder seizoen reserveert ANC Westergo een bepaald percentage van het ANLB-budget voor het uitrijden van ruige...

Werkbezoek KBF aan Workumerwaard

Ieder jaar nodigt het KBF de gedeputeerde, statenleden, it wetterskip, gemeenten en andere belangrijke gebiedspartijen uit voor een werkbezoek om...

Nieuws uit het veld 

Als laatste verwijzen wij jullie om goed te kijken naar jullie pakketvoorwaarden op www.mijnboerennatuur.nl, om maar zeker te weten wat...

Nieuws uit het veld 

Vogelwacht Franeker heeft afgelopen maand een subsidie aanvraag gedaan voor plasdras pompen. Een flink aantal pompen werd toegekend. De vogelwacht...