Nieuws

Opening en Open Dag Gruttoland groot succes

  Op vrijdag 25 maart 2022 was het dan zover. De officiële en feestelijke opening van Gruttoland. Ruim 300 supporters...
Lees verder

Toekomst GLB en ANLb

Eind dit jaar eindigt de huidige verlengde ANLB-periode. In de nieuwe ANLB-periode vanaf 2023 zal er veel veranderen voor boeren,...
Lees verder

Bericht afsprakenkader akker- en weidevogels

In november hebben wij als belangenorganisaties voor de land- en tuinbouw in Fryslân een zogenoemd afsprakenkader akker- en weidevogels ondertekend...
Lees verder

Vernatting!

Afgelopen periode is er weer een subsidie ronde open gesteld wat betreffende ‘vernatting’. Daar waar we dachten dat we bijna...
Lees verder

Het is weer tijd voor de Gecombineerde opgave

U kunt de Gecombineerde opgave (GO) weer indienen. De indieningsperiode loopt tot uiterlijk 15 mei 2022. Het advies is om...
Lees verder

Friesland draagt bij aan 1.001 hectare kruidenrijk grasland

Friese melkveehouders kunnen vanaf dinsdag 5 april met fikse korting een kruidenrijk grasmengsel krijgen. Dat kan dankzij een bijdrage van...
Lees verder

Nieuws vanuit Bosk en Greide

Na een succesvolle ervaring van vorig (4 jonge scholeksters) uitgevlogen hebben de Jeugdvogelwachtkeden samen met Douwe Albada en Mark vd...
Lees verder

Camera monitoring 2022

Net als vorig jaar, wordt er dit jaar weer volop actie ondernomen door middel van camera onderzoek op nesten. Als...
Lees verder

Jubileum Vogelwacht Wommels

In de eerste week van april was het bijna niet te missen, vogelwacht Wommels. e.o. vierde het 75plus1 jarig jubileum...
Lees verder

Verslag Algemene Leden Vergadering 13 januari 2022 om 20.00 uur via video zoom

Verslag Algemene Leden Vergadering 13 januari 2022 om 20.00 uur via video zoom -Aanwezige leden: 48 -Bestuur en medewerkers: Berend...
Lees verder

Van de voorzitter  

Als ik dit schrijf raast de storm Eunice om het huis. Hier aan de IJsselmeerkust zijn we wel wat gewend,...
Lees verder

Uitbetaling ANLb beheer 2021

Inmiddels is de uitbetaling van het ANLb beheer voor het jaar 2021 van ongeveer 265 deelnemers voltooid. Elke deelnemer heeft...
Lees verder

Overgang naar een nieuwe ANLB-periode

Begin 2023 start voor het collectief en haar deelnemers een nieuwe 6-jarige ANLB-periode. Dit kalenderjaar staat voor het collectief in...
Lees verder

Uitrijden vaste mest 

Meldingsformulier-Ruige-Mest-2022 Het uitrijden van ruige mest voor weidevogels onder het ANLb kan binnenkort weer. Maar wat is het belang van...
Lees verder

Start weidevogel seizoen 2022.   

Over enkele weken start het weidevogel seizoen weer. En we hebben er zin in! Laten we er met zijn allen...
Lees verder

BGT en percelen registreren

Afgelopen jaar hebben grondgebruikers bericht ontvangen van RVO om een BGT-check te doen. In de BGT check is per perceel...
Lees verder

Interessante Brûsplakbijeenkomsten én cursus

  Wist je al dat er begin maart 2 interessante Brûsplakbijeenkomsten georganiseerd worden en een cursus Samenwerking Melkveehouderij - Akkerbouw...
Lees verder

Voorjaarsknoppen! (om aan te draaien)

Nog even en de eerste kieviten slaken hun kreten boven de weilanden, op zoek naar een plek om te broeden....
Lees verder

Nieuwe voorzitter ANC Westergo

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdagavond 13 januari is Peet Sterkenburgh unaniem benoemd als voorzitter van ANC Westergo. Hiermee volgt...
Lees verder

Met vertrouwen verder,

Mijn tijd als voorzitter zit er bijna op. Zes jaar, waarvan 5 als voorzitter, heb ik mogen bijdragen aan het...
Lees verder

Uitnodiging Algemene ledenvergadering (Digitaal) 

Namens het bestuur van ANC Westergo nodigen wij u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 13 januari 2022 om...
Lees verder

BGT-check

In de afgelopen tijd hebben boeren het verzoek gekregen van RVO om een BGT-check (Basisregistratie Grootschalige Topografie) uit te voeren....
Lees verder

Aanvalsplan Grutto 

Er is in de afgelopen tijd zo'n 70 miljoen euro vrijgemaakt voor het reddingsplan van de grutto, het Aanvalsplan Grutto. ANC...
Lees verder

Groenfinanciering in 2022

Enkele deelnemers hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van groenfinanciering bij de Rabobank. Deze financiering is afgegeven op basis...
Lees verder