Nieuws

In nije start yn 2023

It jier 2023 is al wer in pear wike ûnderweis. It liket in spannend jier te wurden foar de agraryske...
Lees verder

Bericht vanuit Westergo:Veranderingen in nieuwe ANLb-periode 2023

Vanuit Westergo heeft u vorige week een mail ontvangen over de pakketwijzigingen voor 2023. Iedere beheerder ontvangt een mail pér...
Lees verder

Meld u nú voor agrarisch natuurbeheer voor 2023-2028

Wij merken in de praktijk dat veel boeren moeilijk een keuze kunnen maken bij het intekenen van het nieuwe ANLb....
Lees verder

Randenbeheer in Friesland

Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân zetten de komende jaren fors in op het verbeteren van de waterkwaliteit in het...
Lees verder

Johannes van Stralen in dienst bij Westergo

Wegens uitbreiding van werkzaamheden, gaat onze mozaïekregisseur Johannes van Stralen per 1 januari volledig aan de slag bij ANC Westergo....
Lees verder

Wist u dat & Ruige Mest

De wettelijke periode voor het uitrijden van ruige mest is verruimd? We de eerste ruige mest-meldingen al hebben ontvangen? Er...
Lees verder

Deelnemers gezocht voor project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’

Oude agrarische cultuurlandschappen en de daarin voorkomende landschapselementen vertellen de geschiedenis van een streek. Historische landschapselementen vormen daarnaast al eeuwenlang...
Lees verder

Nieuwe veldgids: Ontwikkelen van kruidenrijk grasland

Vanaf nu te bestellen: de herziene 7e druk van de veldgids ‘ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ door Wim Schippers, Ingeborg Bax...
Lees verder

Vezelhennep telen?

Vezelhennep is goed voor de bodem en draagt bij aan biodiversiteit (rustgewas). LTO Noord organiseert op maandag 30 januari om...
Lees verder

Webinars over GLB en Ecoregeling terugkijken

Eind november organiseerde Provincie Friesland met het ministerie van LNV en RVO twee webinars over het nieuwe GLB en de...
Lees verder

Meer lezen over het GLB en eco-regelingen?

website RVO over het nieuwe GLB website RVO over de eco-regeling Eindrapportage 2e praktijktoets eco-regeling Eco-activiteiten en bijbehorende gewassen De...
Lees verder

Uitnodiging Themabijeenkomst Bodem Kleischil: Is de bodem het agrarisch goud voor de toekomst?

Uitnodiging themabijeenkomst Bodem Kleischil 19 januari 2023 De bodem is de basis, zowel van een boerenbedrijf als voor biodiversiteit en...
Lees verder

Brûsplakbijeenkomst: Natuurinclusieve (ver)pacht

  221207 LivingLab 2022 Brusplak uitnodiging 7 december DEF   Op 7 december a.s. organiseert Living Lab Fryslân bij boer...
Lees verder

Van de voorzitter  

Eind oktober en we zitten nog op het terras. Ongewoon hoge middagtemperaturen deze laatste week. Oktober 22 past weer helemaal...
Lees verder

Aanloop nieuwe ANLb periode

Per 1 januari 2023 gaat het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van...
Lees verder

Bericht vanuit Westergo

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld we dat we vanaf eind september al onze bestaande ANLB-deelnemers schriftelijk zouden informeren over de...
Lees verder

ANLB en Eco-regeling in het nieuwe GLB

Er verandert het komend jaar veel m.b.t het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het systeem van de bedrijfstoeslag verandert naar een vergoeding voor...
Lees verder

Bericht vanuit Westergo

De Algemene Ledenvergadering van Westergo is online gehouden op 29 september. Tijdens deze vergadering zijn de cijfers en het jaarverslag...
Lees verder

Nieuwe ANLb-periode en nieuwe leefgebieden

Met de start van de nieuwe ANLb periode per 1 januari 2023 komt er extra budget vrij voor een aantal...
Lees verder

Meer lezen over het GLB en eco-regelingen?

website RVO over het nieuwe GLB website RVO over de eco-regeling Eindrapportage 2e praktijktoets eco-regeling Eco-activiteiten en bijbehorende gewassen De...
Lees verder

Melding ecologisch slootschonen

Voor de deelnemers aan het het beheer binnen de natte dooradering, is het weer tijd de uitgevoerde werkzaamheden te melden...
Lees verder

HERRINNERING : Machtiging Raadplegen percelen inclusief handleiding

Handleiding-machtiging Uw natuurvereniging heeft  perceelgegevens nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Daarom ver verzoek aan iedere deelnemer om op de...
Lees verder

Jaarbericht Weidevogels 2022

Het broedseizoen van de weidevogels afgelopen voorjaar verliep over het geheel bekeken iets boven gemiddeld. Uiteindelijk bleken er provinciebreed echter...
Lees verder

Met productief grasland kuikens voeren kan wèl!

Soms weet je bij nieuw wetenschappelijk onderzoek gewoon even niet hoe je dat moet plaatsen. Een groep biologen onderzocht 64...
Lees verder