Nieuws

Interessante Brûsplakbijeenkomsten én cursus

  Wist je al dat er begin maart 2 interessante Brûsplakbijeenkomsten georganiseerd worden en een cursus Samenwerking Melkveehouderij - Akkerbouw...
Lees verder

Voorjaarsknoppen! (om aan te draaien)

Nog even en de eerste kieviten slaken hun kreten boven de weilanden, op zoek naar een plek om te broeden....
Lees verder

Nieuwe voorzitter ANC Westergo

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdagavond 13 januari is Peet Sterkenburgh unaniem benoemd als voorzitter van ANC Westergo. Hiermee volgt...
Lees verder

Met vertrouwen verder,

Mijn tijd als voorzitter zit er bijna op. Zes jaar, waarvan 5 als voorzitter, heb ik mogen bijdragen aan het...
Lees verder

Uitnodiging Algemene ledenvergadering (Digitaal) 

Namens het bestuur van ANC Westergo nodigen wij u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 13 januari 2022 om...
Lees verder

BGT-check

In de afgelopen tijd hebben boeren het verzoek gekregen van RVO om een BGT-check (Basisregistratie Grootschalige Topografie) uit te voeren....
Lees verder

Aanvalsplan Grutto 

Er is in de afgelopen tijd zo'n 70 miljoen euro vrijgemaakt voor het reddingsplan van de grutto, het Aanvalsplan Grutto. ANC...
Lees verder

Groenfinanciering in 2022

Enkele deelnemers hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van groenfinanciering bij de Rabobank. Deze financiering is afgegeven op basis...
Lees verder

Hoe schoon is uw erf?

Hoe schoon is uw erf? Maak gebruik van de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend advies te krijgen over de situatie...
Lees verder

Doe mee aan bodem experimenten

Oproep bodemexperimenten kleischil7397 Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid en de...
Lees verder

Kleine marterachtingen onderzoek.

Afgelopen maand is er ons gevraagd door ECOSENSYS om mee te helpen/sturen in een onderzoek naar kleine marterachtigen.(Hermelijn, wezel, en...
Lees verder

Koeien en kruiden.

In samenwerking met Living Lab Fryslan zal er komend jaar een onderzoek worden gestart naar kruidenrijk grasland. Zodra de planningen...
Lees verder

Algemene introductie Landbouw Adviespool (LAP)

De Landbouw Adviespool (LAP) is begin 2021 opgestart, nadat er bij Living Lab Fryslân en ook bij andere organisaties uit...
Lees verder

Reden voor een feestje! 

Wie met weidevogels in de weer was dit voorjaar had vaak een regenpak en laarzen nodig, maar kwam thuis met...
Lees verder

Budget beschikbaar voor nieuwe dammen 

Begin 2020 is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart in samenwerking met zeven collectieven en landschapsbeheer Friesland. Eén...
Lees verder

Uitnodiging Erfsessie: Meer natuurinclusieve melkveehouderij; lit sjen dat it kin!

Ecoregelingen en landbouwtransitie Het komende decennium is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het decennium van herstel van ecosystemen én...
Lees verder

Contractverlenging ANLB 2021-2022

Beheercontract Westergo [13962] Per 31-12-2021 eindigen alle raamcontracten voor het ANLb tussen de beheerdeelnemers en ANC Westergo. Om in de...
Lees verder

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân

  Begin 2020 is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. Een samenwerkingsband tussen de zeven Friese Agrarische Collectieven...
Lees verder

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 3: Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte dooradering

Inrichtingsmaatregel Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte dooradering Geografisch criterium  Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte...
Lees verder

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 4: Aanleg en herstel drenkpoelen in kleigebied

Inrichtingsmaatregel Aanleg en herstel drenkpoelen in kleigebied   Geografisch criterium Kweldervlakte, kwelderwal, oude zeepolders, jonge zeekleipolders zoals aangegeven op de...
Lees verder

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 7: Herstel sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen i.c.m. herstel kruinigheid en terp

Inrichtingsmaatregel:  Herstel sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen i.c.m. herstel kruinigheid en terp.   Geografisch criterium Kwelderwallen zoals...
Lees verder

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 11: Herstel elzensingels in het kleigebied

Inrichtingsmaatregel  Herstel elzensingels in het kleigebied   Geografisch criterium het kleigebied Ligging op Kwelderwal zoals aangegeven op de Landschapstypenkaart voorzover...
Lees verder

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 12: Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers

Inrichtingsmaatregel  Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers   Geografisch criterium Alleen in leefgebied open grasland zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan...
Lees verder

Melding ecologisch slootschonen

Vergeet niet aan uw gebiedsregisseur te melden dat de sloten geschoond zijn!
Lees verder