Nieuws

Het project Murk Nijdam – het eerste project van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

  Het eerste project  van Agrarisch Natuurfonds Fryslân is gerealiseerd : Het samenbrengen van 2 plasdrassen op 1 locatie en...
Lees verder

Zienswijze op ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022

  Zienswijze KBF 9-4-2021     De Collectieven hebben besloten om via het Kollektivenberied Fryslân (KBF) een gezamenlijke zienswijze af...
Lees verder

Betreft: Reactie op Provinciaal voornemen onderzoeksplicht “op aanwezigheid van weidevogels” bij land bewerken.

  Beste leden en vrijwilligers van Collectief ANC Westergo,   De Leeuwarder Courant opende woensdag met het bericht dat het...
Lees verder

Winterperikelen en ANLB

In de nieuwsbrief van januari plaatsten wij nog een reminder omtrent het onder water zetten van plasdrassen op uiterlijk 15...
Lees verder

Weidevogelkennisavond 2021

  Uitnodiging Weidevogelkennisavond Datum: donderdag 18 februari 2021 Tijdstip: 19.15 uur - 21.15 uur Locatie: online Datum: donderdag 18 februari 2021 Tijdstip: 19.15 uur -...
Lees verder

Boeren in de noordelijke Kleischil zien kansen in meer natuurinclusieve landbouw

    Boeren in de noordelijke Kleischil zien kansen in meer natuurinclusieve landbouw   Boeren in de Gronings/Friese Kleischil willen...
Lees verder

Neisoarch

Het duurt niet lang meer en het broedseizoen gaat alweer van start. Zorg er voor in goede samenwerking met de...
Lees verder

Fan wetter wurdt alles better

  Afgelopen jaar is er vanuit de POP3 aanvraag, voor maar liefst aan 40 plasdraspompen aangevraagd en goed gekeurd. Dit...
Lees verder

Belangrijke data: reminder

Ruige mest : Uitrijden mag vanaf 1 februari. De plas dras moet uiterlijke 15 februari onder water staan Hoogwaterpeil. Het...
Lees verder

Beoordeling tekortkomingen en uitbetaling 

In het afgelopen jaar heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit {NVWA} of schouwcommissie tijdens een veldbezoek de naleving van de...
Lees verder

Uitrijden ruige mest

De uitrijperiode voor ruige mest is geregeld in de mestwetgeving. Voor 2019, 2020 en 2021 is die verruimd op een...
Lees verder

In fûgelryk jier!

        We begjinne oan in nij jier. We sjogge út nei de maaitiid en sette opnij de...
Lees verder

Steenmarter onderzoek 2020/2021

Afgelopen jaar is er een ontheffing toegekend om de steenmarter aan te pakken ‘runom Skrok en Skrins’. Dit resulteerde tot...
Lees verder

Nieuw gezicht Johannes van Stralen (mozaïkregisseur Tusken Marren & Fearten)

  Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Johannes van Stralen, 36 jaar en getrouwd met...
Lees verder

Nieuw gezicht bij Westergo Pieter Douwe Albada (mozaïkregisseur Tusken Marren & Fearten)

        Mijn naam is Pieter Douwe Albada, ben van 1968 en een geboren als getogen Sleatemer. Ik...
Lees verder

Nieuw gezicht bij ANC Westergo Aaltje de Boer (gebiedsregisseur ANV De Greidhoeke en ANV Tusken Marren en Fearten)

Sinds kort ben ik gebiedsregisseur voor ANV de Greidhoeke en ANV Tusken Marren en Fearten.Weidevogels zijn er met de paplepel...
Lees verder

Grote zorgen omtrent toename predatie

Eten en gegeten hoort er in de natuur bij. Zolang dat in balans is met de reproductie, is dat niets...
Lees verder

Jaarbericht BVFW 2020!

Klik hier of op bovenstaande afbeelding om het jaarbericht van 2020 te bekijken!
Lees verder

Ecologisch slootschonen

De tijd van het ecologisch slootschonen is weer aangebroken. Omdat we merken dat de uitvoering niet altijd vlekkeloos verloopt willen...
Lees verder

In welke mate bent u bezig met natuurinclusieve landbouw?

De 7 collectieven in Fryslân hebben allen een A1 poster uitgereikt gekregen van Living Lab Fryslân. Op de poster staat...
Lees verder

Word jij onze nieuwe collega?

Boeren met passie voor de natuur! De Agrarische Natuur Coöperatie (ANC) Westergo ondersteunt boeren die willen werken aan een duurzame...
Lees verder

ANC Westergo levert input voor landelijke evaluatie van het ANLB

Vier jaar na de invoering van de collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, start de evaluatie van het...
Lees verder

Nieuwe kantoorruimte te Wiuwert

De werkorganisatie van ANC Westergo heeft sinds 1 juni de beschikking over een kantoorruimte in het kantoor van de BFVW...
Lees verder

Budget last-minute beheer volledig benut

Het grootste deel van het budget dat ANC Westergo beschikbaar heeft voor het weidevogelbeheer, wordt voor het begin van het...
Lees verder