Nieuws

Doe jij al mee met de fotoactie kruidenrijk grasland? Stuur vóór 15 juni je foto in!

Vorig jaar zijn het Wereld Natuur Fonds, RVO, Wageningen University & Research en BoerenNatuur samen gestart met de ontwikkeling van...
Lees verder

Beamkappery/snoeiery!

In oardel jier lynt hat de ANV Greidhoeke in oanfraach dien om vervelende struukjes,boskjes en beammen op te romje litten....
Lees verder

Kuikens in het land? Poes in de mand!

Kuikens in het land? Poes in de mand! Katten leggen ’s nachts grote afstanden door de weilanden af. Ze gaan...
Lees verder

Nieuwe flexibele waterpomp ANV Greidhoeke

Wetter is better!! Afgelopen jaar werd er wel eens over gesproken, een waterpomp op een kar is dat niet wat?...
Lees verder

Meindert Attema aan het werk voor ANC Westergo

Graag wil ik mezelf aan u voorstellen. Mijn naam is Meindert Attema, ik ben afkomstig van Ferwoude maar sinds 2...
Lees verder

Rustperiode is aangebroken

Op 1 april is de rustperiode voor veel weidevogelpakketten weer van start gegaan. In deze periode mogen op de percelen...
Lees verder

Cijfers ANLB in Nederland 2019

Boerennatuur is de koepelorganisatie van de 40 collectieven in Nederland. ANC Westergo is daar één van. Voor het jaar 2019...
Lees verder

Nieuw gezicht bij ANC Westergo: Gerard van Asselt

Hjirby wol ik my graach efkes foarstelle. Ik bin Gerard van Asselt, 38 lentes jong en wenje sûnt febrewaris yn...
Lees verder

Ontwikkeling kruidenrijk gras

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van kruidenrijk gras? In de nieuwsbrief vanuit het project ‘Koeien en Kruiden’ kunt u...
Lees verder

Project ‘Bodem APK’ gestart in Friesland, Drenthe en Groningen

Speciaal voor akkerbouwers en melkveehouders in Friesland en de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen is het project Bodem APK gestart....
Lees verder

Werk(re)organisatie ANC Westergo

De werkorganisatie van ANC Westergo is aangepast per 1 oktober 2019. ANV De Greidhoeke heeft de uitvoerende taken rondom het...
Lees verder