Nieuws

Rustperiode is aangebroken

Op 1 april is de rustperiode voor veel weidevogelpakketten weer van start gegaan. In deze periode mogen op de percelen...
Lees verder

Cijfers ANLB in Nederland 2019

Boerennatuur is de koepelorganisatie van de 40 collectieven in Nederland. ANC Westergo is daar één van. Voor het jaar 2019...
Lees verder

Nieuw gezicht bij ANC Westergo: Gerard van Asselt

Hjirby wol ik my graach efkes foarstelle. Ik bin Gerard van Asselt, 38 lentes jong en wenje sûnt febrewaris yn...
Lees verder

Ontwikkeling kruidenrijk gras

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van kruidenrijk gras? In de nieuwsbrief vanuit het project ‘Koeien en Kruiden’ kunt u...
Lees verder

Project ‘Bodem APK’ gestart in Friesland, Drenthe en Groningen

Speciaal voor akkerbouwers en melkveehouders in Friesland en de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen is het project Bodem APK gestart....
Lees verder

Werk(re)organisatie ANC Westergo

De werkorganisatie van ANC Westergo is aangepast per 1 oktober 2019. ANV De Greidhoeke heeft de uitvoerende taken rondom het...
Lees verder