Nieuws

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 

Datum  : 12 oktober 2023 Tijdstip : 20:00 uur Locatie : It Dielshûs te Wommels. De agenda en stukken worden...
Lees verder

Demo’s ecologisch slootschonen, kom je ook? (Meld je aan!) 

Demo's ecologisch slootschonen, kom je ook? (Meld je aan!)  Wo 6 september 13:00 uur in Idzegea Wo 20 september 9:30...
Lees verder

Ecologisch slootschonen. 

De tijd van het ecologisch slootschonen is weer aangebroken. Omdat we merken dat de uitvoering niet altijd vlekkeloos verloopt willen...
Lees verder

Melden uitrijden ruige mest (kan nog steeds) 

Het uitrijden van ruige mest is mogelijk in het voorjaar vóór de rustperiode. U kunt ook ruige mest uitrijden ná...
Lees verder

Velduilen 2023

In ANV Tusken Skarren en Marren zijn dit jaar veel broedende Velduilen gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het er meer...
Lees verder

 Velddemonstratie Dairy Campus:  ‘Doorzaaien (kruidenrijk) grasland en precisiebemesting’ 

Welke technieken zijn er om (kruidenrijk) grasland door te zaaien? Op welke manier kun je taakkaarten toepassen bij het kunstmest...
Lees verder

Friese Groene Vrijwilligersdag Grien Goud

Vrijdag 22 september 2023 Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden Toegang gratis Op vrijdag 22 september vindt de eerste editie plaats van de...
Lees verder

Lichtvervuiling en het belang van donker

Nacht van de Nacht In Nederland verlichten we onze omgeving goed. Maar dit leidt tot lichtvervuiling. Dit is een groeiend...
Lees verder

BoerenNatuur

ANC Westergo is één van de 40 agrarische collectieven die aangesloten is bij de koepelorganisatie BoerenNatuur. Om de herkenbaarheid te vergroten...
Lees verder