Nieuws

Brûsplakbijeenkomst: Natuurinclusieve (ver)pacht

  221207 LivingLab 2022 Brusplak uitnodiging 7 december DEF   Op 7 december a.s. organiseert Living Lab Fryslân bij boer...
Lees verder

Van de voorzitter  

Eind oktober en we zitten nog op het terras. Ongewoon hoge middagtemperaturen deze laatste week. Oktober 22 past weer helemaal...
Lees verder

Aanloop nieuwe ANLb periode

Per 1 januari 2023 gaat het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van...
Lees verder

Bericht vanuit Westergo

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld we dat we vanaf eind september al onze bestaande ANLB-deelnemers schriftelijk zouden informeren over de...
Lees verder

ANLB en Eco-regeling in het nieuwe GLB

Er verandert het komend jaar veel m.b.t het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het systeem van de bedrijfstoeslag verandert naar een vergoeding voor...
Lees verder

Bericht vanuit Westergo

De Algemene Ledenvergadering van Westergo is online gehouden op 29 september. Tijdens deze vergadering zijn de cijfers en het jaarverslag...
Lees verder

Nieuwe ANLb-periode en nieuwe leefgebieden

Met de start van de nieuwe ANLb periode per 1 januari 2023 komt er extra budget vrij voor een aantal...
Lees verder

Meer lezen over het GLB en eco-regelingen?

website RVO over het nieuwe GLB website RVO over de eco-regeling Eindrapportage 2e praktijktoets eco-regeling Eco-activiteiten en bijbehorende gewassen De...
Lees verder

Melding ecologisch slootschonen

Voor de deelnemers aan het het beheer binnen de natte dooradering, is het weer tijd de uitgevoerde werkzaamheden te melden...
Lees verder