Nieuws

UITNODIGING Eiwitrijke gewassen telen met aandacht voor een gezonde bodem

Projectgroep 'Eiwit út it Stienser Aldlân' heeft een tweetal proeven aangelegd met eiwitrijke gewassen. Het betreft veldbonen, luzerne en soedangras...
Lees verder

Terugkijken Webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’

Op 12 juli vond het webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’ plaats met meer dan 200 kijkers. Na...
Lees verder

Link webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’ ter vervangingvan de bijeenkomsten in Tytsjerk en Raerd

Beste deelnemer, geïnteresseerde,     Graag je aandacht voor de volgende mededeling.   De bijeenkomsten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid...
Lees verder

Van de voorzitter  

Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk zijn terechte benamingen voor de plannen, die de regering vorige week heeft gepresenteerd om de stikstof- problematiek...
Lees verder

Toeslag voor ruige mest beschikbaar in nazomer + Meldingsformulier

Meldingsformulier-Ruige-Mest-2022 Ruige stalmest heeft onder andere via het bevorderen van het bodemleven, een gunstig effect op de foerageermogelijkheden van weidevogels....
Lees verder

Weidevogelseizoen 2022 positief verlopen

Het broedsucces van onze weidevogels in 2021 was mede door het extreem late voorjaar, opperbest. In onze beleving niet te...
Lees verder

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân: Doe mee!

Wilt u meer doen aan biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen voor bijvoorbeeld waterberging en CO2-opslag rond uw erf? Kijk dan op...
Lees verder

Machtiging Raadplegen percelen

Handleiding-machtiging Uw natuurvereniging heeft  perceelgegevens nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Daarom ver verzoek aan iedere deelnemer om op de...
Lees verder

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de 7 agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op...
Lees verder