Uncategorized

Agrarische Natuur Coöperatie Westergo wordt BoerenNatuur Westergo

Op de ledenvergadering van afgelopen woensdag 3 juli 2024 heeft ANC Westergo haar nieuwe naam en logo bekend gemaakt. Met...
Lees verder

Spandoeken bij de Slachte 

De Slachtekuierders troffen het slecht met de weersomstandigheden op 5 juni. Daar waar mogelijk heeft Boerennatuur de route voor de...
Lees verder

Veldbezoek voor akkerbouwers

    Veldbezoeken worden al regelmatig georganiseerd.  Maar zal nu ook georganiseerd worden voor de akkerbouwers. Op dinsdagavond 9 juli...
Lees verder

Kleine plevier gespot!

    De kleine plevier (lytse bûnte wilster) is in een prachtig stukje plas-dras-land gezien met 3 broedende paartjes vlakbij...
Lees verder

Afsprakenkader akker- en weidevogels

Het broedseizoen is volop bezig! Wat een pracht om de jonge kuikens te zien scharrelen, de jonge reekalfjes zijn gespot...
Lees verder

Update versoepelingen GLB 2024 en volgende jaren

Op Europees niveau eind mei een aantal versoepelingen in het GLB vastgesteld.  De minister heeft nu de kamer geïnformeerd hoe deze...
Lees verder

Boerennatuur Westergo op Facebook

Er is een facebook pagina opgestart voor Boerennatuur Westergo. Via dit kanaal kunnen we eenvoudig en snel beheerders informeren. We...
Lees verder

Het Zwitserse zakmes onder de akkervogels

Afgelopen winter was geen winter en februari was zo zacht dat het gras begon te groeien. Vaak ussen al het...
Lees verder

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op: woensdag 3 juli 2024 Aanvang : 20:00 uur Locatie :  De...
Lees verder