Uncategorized

Nieuwsbericht ecologisch slootschonen

Beste leden, In de komende weken zullen de meeste sloten worden geschoond. Van oudsher worden de taluds en de sloot...

ANLB en GLB

De uitwerking van het nieuwe GLB is volop aan de gang. In boerentaal betekent het dat er nog veel onduidelijk...

Algemene Ledenvergadering 23 september 2021

Het bestuur van ANC Westergo nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering op donderdag 23 september om 20.00...
time to update

Voortgang POP 3 subsidie NPI

Voortgang POP 3 subsidie NPI 2019 De regeling NPI 2019 voor het verbeteren van de leefgebieden weidevogels loopt tot 31-12-2021....
controle

Bericht van de schouwcommissie: ecologisch slootschonen.

Bij de uitvoering van het pakket ecologisch slootschonen worden ieder jaar veel fouten gemaakt. De schouwcommissie heeft ieder jaar veel...

Melden ecologisch slootschonen

  Voor de deelnemers aan het het beheer binnen de natte dooradering, is het weer tijd de uitgevoerde werkzaamheden te...

Baggerpomp beschikbaar binnen Natte Dooradering

ANC Westergo heeft het ANLB-beheer in het leefgebied Natte Dooradering gericht op het verbeteren van de leefomgeving van soorten zoals...

Noch steeds skriezepiken yn it lân. 

Yn de plasdrassen wêr't no noch wetter stiet, sa as by Bruinsma te Lollum, Nijdam te Wommels en Skrok fan...

Demo- & Kennissessies Ecologisch slootschonen in september

8 september Veenwouden ’s avonds: 19.30 – 22.00 14 september It Heidenskip ’s middags: 13.30 – 16.00 15 september Terwispel...

Kenniscaroussel natuurinclusieve landbouw

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe...

Een boerenkathedraal

  In het Friesch Dagblad van 22 juni vonden we een leuk artikel over onze leden : Marten en Anneke...

Nij libben fan de kening fan de greide.

Om't byld en lûd soms mear betsjutting hat, dan protte wurden Hjirby in filmke makke fan in skries by in...

Duurzame landbouw

Voor alle Friese boeren die (meer) stappen willen zetten naar een duurzame vorm van landbouw: Stel je vraag voor 30 juni...

Veldwerk 

  Op dinsdag 15 juni om 09.00 uur vond er een ringsessie plaats in de plasdras van Petra Beerda in...

Geslaagde samenwerking op weidevogelbeheer!

De laatste weken, kijk ik met veel vreugde en genoegen in de weilanden. Dat doe ik als mozaïekregisseur van de...

Scholekster broedt op afgedankt verkeersbord in Balk

  Bij wijze van experiment zette de jeugdvogelwacht van Balk in februari in samenwerking met boer Douwe Albada een aantal...

Budget last-minute beheer volledig benut

    Bij het begin van ieder seizoen reserveert ANC Westergo een bepaald percentage van het ANLB-budget voor het uitrijden...

Werkbezoek KBF aan Workumerwaard

  Ieder jaar nodigt het KBF de gedeputeerde, statenleden, it wetterskip, gemeenten en andere belangrijke gebiedspartijen uit voor een werkbezoek...

Nieuws uit het veld 

Als laatste verwijzen wij jullie om goed te kijken naar jullie pakketvoorwaarden op www.mijnboerennatuur.nl, om maar zeker te weten wat...

Nieuws uit het veld 

Vogelwacht Franeker heeft afgelopen maand een subsidie aanvraag gedaan voor plasdras pompen. Een flink aantal pompen werd toegekend. De vogelwacht...