Natuurbeheer

Het beheer en de coördinatie daarvan is opgedeeld in 17 mozaïeken. Hierbinnen liggen een aantal belangrijke weidevogelkernen.

Leefgebieden

Westergo organiseert, ondersteunt en coördineert het agrarisch natuurbeheer op de leefgebieden: Open Grasland, Natte Dooradering en Water. Elk leefgebied heeft eigen doelstellingen met bijbehorende beheerpakketten voor de boer.

Mozaïeken

Het leefgebied Open Grasland bestaat uit 17 mozaïeken.

Download kaart weidevogelgebieden

 

Beheerpakketten

Boeren die lid zijn van een collectief kunnen zogenaamde beheerpakketten afsluiten: een set beheermaatregelen voor een specifiek doel waar een vergoeding tegenover staat.

 

Noord

GRH Spannum e.o.

GRH Spannum e.o.

GRH Franeker zuid

GRH Franeker zuid

GRH Franeker noord

GRH Franeker noord

GRH Bolsward

GRH Bolsward

GRH Lollum-Kubaard

GRH Lollum-Kubaard

GOP Gooyumerpolder

GOP Gooyumerpolder

GRH Runom Skrins en Skrok

GRH Runom Skrins en Skrok

NCB Kleaiterp

NCB Kleaiterp

NCB Hesenser- en Lionserpolder

NCB Hesenser- en Lionserpolder

NCB Hunserpolder

NCB Hunserpolder

OdW Dronryp

OdW Dronryp

OdW Blessum-Boksum

OdW Blessum-Boksum

NCB Meamerter- en Wammerterpolder

NCB Meamerter- en Wammerterpolder

Zuid

B&G De Warren

B&G De Warren

TMF Tusken Sleatergat en Wellesleat

TMF Tusken Sleatergat en Wellesleat

TMF Brekken- en Lemsterpolder

TMF Brekken- en Lemsterpolder

TMF Jutrijp-Hommerts

TMF Jutrijp-Hommerts