Nieuws

Een boerenkathedraal

  In het Friesch Dagblad van 22 juni vonden we een leuk artikel over onze leden : Marten en Anneke...

Nij libben fan de kening fan de greide.

Om't byld en lûd soms mear betsjutting hat, dan protte wurden Hjirby in filmke makke fan in skries by in...

Duurzame landbouw

Voor alle Friese boeren die (meer) stappen willen zetten naar een duurzame vorm van landbouw: Stel je vraag voor 30 juni...

Veldwerk 

  Op dinsdag 15 juni om 09.00 uur vond er een ringsessie plaats in de plasdras van Petra Beerda in...

Geslaagde samenwerking op weidevogelbeheer!

De laatste weken, kijk ik met veel vreugde en genoegen in de weilanden. Dat doe ik als mozaïekregisseur van de...

Scholekster broedt op afgedankt verkeersbord in Balk

  Bij wijze van experiment zette de jeugdvogelwacht van Balk in februari in samenwerking met boer Douwe Albada een aantal...

Budget last-minute beheer volledig benut

    Bij het begin van ieder seizoen reserveert ANC Westergo een bepaald percentage van het ANLB-budget voor het uitrijden...

Werkbezoek KBF aan Workumerwaard

  Ieder jaar nodigt het KBF de gedeputeerde, statenleden, it wetterskip, gemeenten en andere belangrijke gebiedspartijen uit voor een werkbezoek...

Nieuws uit het veld 

Als laatste verwijzen wij jullie om goed te kijken naar jullie pakketvoorwaarden op www.mijnboerennatuur.nl, om maar zeker te weten wat...

Nieuws uit het veld 

Vogelwacht Franeker heeft afgelopen maand een subsidie aanvraag gedaan voor plasdras pompen. Een flink aantal pompen werd toegekend. De vogelwacht...

Nieuws uit het veld 

  Vogelwacht Easterein heeft dit jaar weer hun scholekster plateau’s geplaatst in de plasdrassen. Dit met succes, maar niet voor...

Nieuws uit het veld 

  Wij hebben Wiebe Palstra van Vogelwacht Bolsward gevraagd voor het aanleveren van foto’s voor de nieuwbrief. Wiebe is nazorger...

Nieuws uit het veld

    Voor sommigen bekend, voor sommigen niet. Afgelopen jaar is er rondom Skrok en Skrins monitoring gedaan op de...

Nieuws uit het veld  

Bij Boer Noordmans uit Edens was de predatie druk zeer hoog(Rondom Skrins). Daar waar de steenmarter wel bejaagd mag worden,...

Nieuws uit het veld

Bij Maatschap Palma staat een camera bij de plasdras (Vogelwacht Franeker)   zie bijgevoegde link https://youtu.be/eYV9xkzy-nk   

Nieuws uit het veld

Bij een van onze deelnemers liepen in April een zenuwachtig koppeltje wilde eenden over het terrein. Op een dinsdagavond zou...

Leden van ANV De Gooyumerpolder ontvingen een “wildredder” voor inzet.

Ieder jaar ontvangen de leden van ANV De Gooyumerpolder een attentie als blijk van waardering voor hun inzet. Dit jaar...
Groen kennisnet

Koeien en Kruiden

Save the date: Online-eindbijeenkomst Koeien en Kruiden Save the date: Online-eindbijeenkomst Koeien en Kruiden Hogeschool Van Hall Larenstein presenteert maandag...

Steun het Aanvalsplan Grutto, teken de petitie

De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland...

Bericht vanuit de schouwcommissie 

Het pakket A04 Legselbeheer is een pakket wat eenvoudig lijkt, maar dat toch aandacht vraagt. Dat blijkt uit de controles...