Algemene Ledenvergadering 23 september 2021

Het bestuur van ANC Westergo nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering op donderdag 23 september om 20.00 uur te Bergsma Sibadawei 2, Easterein.

Noteer deze datum alvast in de agenda.