ANC Westergo levert input voor landelijke evaluatie van het ANLB

Vier jaar na de invoering van de collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, start de evaluatie van het ANLb. LNV en provincies hebben daarvoor een opdracht gegeven aan de Wageningen Environmental Research (WEnR). Doel is om op basis van de huidige ervaringen verbeterpunten te formuleren voor het stelsel en van elkaar te leren. De evaluatie richt zich zowel op de (ecologische) effectiviteit als op de organisatie van het ANLb. Voor dat laatste wordt gekeken naar 3 niveau’s; landelijk, provinciaal en bij de collectieven. De onderzoekers wilden bij 3, van de in totaal 40, collectieven naar het uitvoeringsniveau kijken. Onder andere ANC Westergo werd hiervoor geselecteerd en heeft haar medewerking aan de evaluatie toegezegd. Onlangs hebben wij in een uitgebreid gesprek met de onderzoekers onze ervaringen gedeeld, verbeterpunten aangekaart en gepleit voor behoud van de flexibiliteit en de handelingsruimte in het stelsel. Vervolgens hebben we in de omgeving van Easterein een veldbezoek afgelegd om de uitvoering van het weidevogelbeheer in de praktijk te bekijken.

De evaluatie zal in september door WEnR aan de minister worden opgeleverd.