Bericht van de schouwcommissie: ecologisch slootschonen.

Bij de uitvoering van het pakket ecologisch slootschonen worden ieder jaar veel fouten gemaakt.
De schouwcommissie heeft ieder jaar veel bemerkingen, wat leidt tot tekortkomingen en kortingen op de uitbetaling. Frustrerend voor iedereen!

Waar let de schouwcommissie nu precies op?

  • Sloten moeten minimaal  25%  en maximaal 50 % geschoond worden. Hierbij moet ieder jaar gewisseld worden in waar wel en waar niet geschoond wordt.
  • De schouwcommissie controleert een of meer sloten bij een boer. Het gedeeltelijk schonen geldt per sloot en niet voor het totaal opgegeven sloten van deze boer.
  • Waterschapsloten en sloten van rijkswaterstaat  kunnen alleen ingetekend worden, als ook hier het beheer goed wordt uitgevoerd.  Overleg met de betreffende instanties of zij akkoord gaan met de voorwaarden van ecologisch slootschonen.
  • Hekkelspecie moet vóór 1 december opgeruimd worden. Walfreezen is hierbij toegestaan, maar ook dit tot maximaal 1 december.
  • Sloten worden als sloten aangemerkt, wanneer ze aaneengesloten zijn. Wanneer ze onderbroken worden door een dam, wordt het als twee sloten aangemerkt. Weest hier  kritisch op. Deze intekenfouten kunt u doorgeven aan uw gebiedsregisseur zodat het goed ingetekend kan worden.