Budget last-minute beheer volledig benut

Bij het begin van ieder seizoen reserveert ANC Westergo een bepaald percentage van het ANLB-budget voor het uitrijden van ruige mest en last-minute-beheer in het seizoen.

Met name de verzwaringen in het beheer bleken dit jaar op veel plekken hard nodig. Door het goede broedsucces waren er talloze weidevogelkuikens waarvan een deel in de loop van juni nog niet vliegvlug was. De bereidheid bij onze deelnemers om stukken gras langer te laten staan was groot. De mozaïekregisseurs hebben hun uiterste best gedaan om vanuit het gereserveerde bedrag dit last-minute beheer te kunnen vergoeden.

Dat budget bleek op enig moment toch opnieuw ontoereikend waardoor niet alle last-minute beheer (volledig) kon worden vergoed.

Ook blijft er géén budget beschikbaar voor het uitrijden van ruige mest na de rustperiode.