Budget last-minute beheer volledig benut

Het grootste deel van het budget dat ANC Westergo beschikbaar heeft voor het weidevogelbeheer, wordt voor het begin van het seizoen vastgelegd in de beheerovereenkomsten. Een kleiner deel van het budget wordt gereserveerd voor het uitrijden van ruige mest en verzwaringen van de beheerafspraken in het seizoen. Onder andere door de droogte en nieuwe legsels na eerdere predatie, zaten veel weidevogels nog laat in het seizoen op eieren. In veel gevallen was verzwaring van het beheer noodzakelijk waardoor het gehele gereserveerde budget voor dit jaar is benut. Als ANC Westergo zien we dit natuurlijk graag. Wel betekent dit dat we het uitrijden van ruige mest na de rustperiode, niet meer kunnen belonen met een vergoeding.