Cijfers ANLB in Nederland 2019

Boerennatuur is de koepelorganisatie van de 40 collectieven in Nederland. ANC Westergo is daar één van. Voor het jaar 2019 is een totaal overzicht gemaakt van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. In beeld zijn gebracht de leefgebieden, het aantal hectares, het aantal deelnemers en de uitbetaling in miljoenen.

Boerennatuur 2019