Geslaagde samenwerking op weidevogelbeheer!

De laatste weken, kijk ik met veel vreugde en genoegen in de weilanden. Dat doe ik als mozaïekregisseur van de Agrarische Natuur Coöperatie Westergo in het gebied van de Greidhoeke. Vorig jaar om deze tijd, hadden we de handdoek allang in de ring gegooid. Weinig tot geen broedsucces door de veel te hoge predatiedruk. Nu, 16 juni, durf ik bijna wel te zeggen dat 2021 een van de beste broedseizoenen is voor de weidevogels binnen ons gebied van de afgelopen 10 jaar. We hadden een koud en nat voorjaar en misschien daardoor, was de predatiedruk dit jaar veel lager. De meeste nesten kwamen uit en overal waren jonge kuikens te zien. Dat motiveert en gaf een boost aan de goede samenwerking tussen boeren, vrijwilligers en iedereen die met weidevogelbeheer bezig is. Men weet elkaar steeds beter te vinden en samen maatregelen te nemen.

Pas eind mei konden veel boeren beginnen met het maaien van de eerste snede gras. De samenwerking tussen boeren en nazorgers was daarbij aan de orde van de dag. In de afgelopen weken heb ik met ontzettend veel boeren en vrijwilligers contact gehad over aanpassingen in het ANLB-beheer. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt om percelen pas in de loop van juni te gaan maaien. Op sommige percelen zaten dit jaar geen weidevogels en kon er eerder worden gemaaid.  Op veel andere plekken lagen er nog nesten of liepen kuikens en werd afgesproken om later te maaien. Soms in de vorm van ‘last minute’ beheer met een vergoeding, maar ook heel veel op eigen initiatief van de boeren. Hier wordt ik blij van. Eén van onze deelnemende boeren belde mij gisteren nog op om afstemming te hebben over de planning van het maaien. Samen kwamen we tot de conclusie dat de percelen tot 22 juni moesten blijven staan, want het zat ‘tsjokfol’ vogels/kuikens. Hij wilde gewoon even afstemming. Een aanvullende vergoeding vond hij niet eens nodig omdat de aanwezigheid van bijna vliegvlugge kuikens hem meer waard waren.

In andere gevallen worden dit soort afspraken tussen boeren en nazorgers onderling gemaakt en heb ik er niet eens zicht op. Fantastisch. Ik hoop deze samenwerking en ieders inzet volgend broedseizoen opnieuw te kunnen zien.

Gerard van Asselt.