In welke mate bent u bezig met natuurinclusieve landbouw?

De 7 collectieven in Fryslân hebben allen een A1 poster uitgereikt gekregen van Living Lab Fryslân. Op de poster staat met foto’s van boeren uit Fryslân + tekst en uitleg aangegeven welke vormen van natuurinclusieve landbouw er zijn voor een melkveehouder. Daarnaast worden de boeren (online) uitgenodigd om een natuurinclusieve test te doen.

Poster

Living Lab Fryslân denkt agrariërs op deze overzichterlijke wijze, kort en krachtig van kennis te voorzien en te inspireren om (nog meer ) stappen richting natuurinclusieve landbouw te zetten.

Test & Kennisbehoefte

Voor agrariërs is het nu mogelijk om een test Natuurinclusieve landbouw te doen op http://www.livinglabfryslan.frl/poster/ .De uitkomsten hiervan bieden een overzicht van de mate van natuurinclusiviteit. De resultaten uit alle testen die gemaakt zijn bieden Living Lab inzage in de mate van natuurinclusiviteit van de boeren uit de gehele provincie. Waar is men wel en waar is men minder actief mee?

Tenslotte kunnen de boeren aangeven aan welke kennis zij behoefte hebben. Living Lab Fryslân gaat hier kennisbijeenkomsten voor organiseren, wederom in samenwerking met de overige agrarische partijen in Fryslân.

Klik hier om de afbeelding te vergroten!