Kenniscaroussel natuurinclusieve landbouw

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe niet altijd even makkelijk is. Een daadwerkelijke omslag in je bedrijfsvoering betekent en vergt nogal wat. Er komen veel nieuwe zaken en kennis bij kijken en nog niet alles is ‘proven technology’

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe niet altijd even makkelijk is. Een daadwerkelijke omslag in je bedrijfsvoering betekent en vergt nogal wat. Er komen veel nieuwe zaken en kennis bij kijken en nog niet alles is ‘proven technology’

Kennissessies/workshops:
1. Natuurinclusieve landbouw Wat verstaan we hieronder en welke stappen kan ik als ondernemer zetten? Jehannes Fopma
2. Bodem De bodem is de basis van alles: wat kun je zelf doen aan verbetering bodemstructuur en wat levert het op? Ria Commandeur
3. Samenwerking Akkerbouw – Melkveehouderij Welke kansen zijn er voor samenwerking? Inclusief succesvolle praktijkvoorbeelden Henk Westerhof
4. Agrarisch natuurbeheer Weidevogelbeheer en botanisch beheer: waar(om) kan het? En hoe dan? Henk Oud
5. Bedrijfseconomische resultaten Hoe vertaalt NIL zich in bedrijfs economische resultaten? Tips & tricks. Ids van der Ploeg
6. Biodiversiteit op en rond het erf Welke mogelijkheden zijn er? Waar moet je rekening mee houden? Tips & tricks. Landschapsbeheer Friesland

Locatie Húns – onze kantoorlocatie Phlox, het dorpshuis en het kerkje.

Aanmelden Meld je vóór 23 september a.s. hier aan