Kuikens in het land? Poes in de mand!

Kuikens in het land? Poes in de mand!

Katten leggen ’s nachts grote afstanden door de weilanden af. Ze gaan dan op jacht. Hierbij pakken ze instinctief ook kuikens van weidevogels. Natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân roepen kattenbezitters daarom op hun huisdier gedurende het weidevogelseizoen van half april tot en met juni ’s nachts binnen te houden. Daarvoor starten ze vandaag een campagne met in de hoofdrol zanger en presentator Emiel Stoffers en acteurpoes Gurbe.

De gezamenlijke partijen onder aanvoering van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en met ondersteuning van de provincie Fryslân, zien met lede ogen aan dat weidevogelkuikens het slachtoffer worden van onze huisdieren. Weidevogels zien in het donker het gevaar niet aankomen en kunnen hun kuikens dan niet beschermen. Mensen zijn zich er niet van bewust dat hun huis- of boerderijkat kilometers afstruint, weet Age de Jong van de BFVW. “Dêrom roppe wy jo op ús kwetsbere pykjes te rêden en jo kat yn de maitiid nachts binnen te hâlden”, aldus De Jong.

Aanval

Uit onderzoek met gps-zenders blijkt dat katten grote gebieden afstropen. Als ze midden in het land piepende kuikens tegenkomen, gaan ze instinctief over tot de aanval. Ook als ze thuis hun buikje al vol hebben gegeten. Een kattenbel voorkomt niet dat een kuiken wordt verrast door de sluipende aanvaller. “Ek út kamerabylden docht bliken dat der nachts in soad katten yn it fjild binne. It probleem is dus grutter as de minsken tinke.” Op katten die in het centrum van steden en grote plaatsen wonen na, vormen ze allemaal een bedreiging voor de kuikens. De Jong vraagt speciale aandacht voor boeren. Op veel boerderijen zijn meerdere katten actief die zorgen voor een natuurlijke bestrijding van muizen. “Jou se jûns wat te fretten of wat molke en slút dernei de doar. Dan binne wy der wis fan dat sy gjin pykjes pakke.”

Zanger en acteurkater

De partijen hebben Emiel Stoffers, zanger van de band De Hûnekop en bekend van de Omrop Fryslân-serie ‘Buorkje foar begjinners’ gevraagd om het gezicht van de campagne te worden. Hij figureert samen met poes Gurbe in een filmpje dat te zien is op www.poesindemand.nl en op Facebook. Gurbe wordt gespeeld door de ervaren acteurkater Abatutu uit Amsterdam, winnaar van de eerste Nederlandse oeuvreprijs voor een dier in een film. Emiel en Gurbe zullen te zien zijn in advertenties online en in kranten. Ook heeft Emiel een liedje geschreven. De boodschap is steeds dezelfde: kuikens in het land, poes in de mand!

Partners

De campagne is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van o.a. de Bond Friese Vogelwachten (coördinatie), provincie Fryslân, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de agrarische collectieven: Waadrâne, ELAN, It Lege Midden, Sùdwestkust, Waddenvogels, Westergo en Noardlike Fryske Wâlden.

Kijk voor het filmpje en meer informatie op de campagnewebsite www.poesindemand.nl of op www.youtube.com.