Nieuwe flexibele waterpomp ANV Greidhoeke

Wetter is better!!

Afgelopen jaar werd er wel eens over gesproken, een waterpomp op een kar is dat niet wat? Na wekenlange droogte in het land, heeft ANV de Greidhoeke besloten om dit te verwezenlijken. Op 24 maart mocht Gerard van Asselt de flexibele pomp in ontvangst nemen. BOS Mechanisatie Easterein heeft deze prachtige klust geklaard. Dit is zeer waardevol voor de bewatering van de het land voor de leden van ANV de Greidhoeke. De komende tijd zal Gerard op pad met de pomp, ook in samenwerking met de desbetreffende Vogelwachten. Hopelijk geeft het resultaat, het is namelijk ontzettend droog momenteel.