Nieuws uit het veld 

Vogelwacht Franeker heeft afgelopen maand een subsidie aanvraag gedaan voor plasdras pompen. Een flink aantal pompen werd toegekend. De vogelwacht heeft de pompen voor een klein bedrag aangeboden aan de deelnemers binnen de vogelwacht Franeker. Dit was een succes!!!De telefoon stond roodgloeiend bij de nazorgcoordinator van Franeker.