Project ‘Bodem APK’ gestart in Friesland, Drenthe en Groningen

Speciaal voor akkerbouwers en melkveehouders in Friesland en de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen is het project Bodem APK gestart. In dit project krijgen deelnemers meer inzicht in de bodem op het eigen bedrijf en in de maatregelen die zij kunnen nemen. Gedurende twee teeltseizoenen leren deelnemers de bodem beter te beoordelen en krijgen zij handvatten mee voor bodemverbetering. Op het individuele bedrijf worden samen met een adviseur een goed en minder goed perceel geselecteerd. Hierop worden profielkuilen gegraven en bodemmonsters genomen voor analyses. Op basis van de resultaten worden maatregelen voorgesteld. Meer informatie en aanmelden bij projectleider Gerhard Noordhof van Projecten LTO Noord via gnoordhof@projectenltonoord.nl.