Rustperiode is aangebroken

Op 1 april is de rustperiode voor veel weidevogelpakketten weer van start gegaan. In deze periode mogen op de percelen geen landbouwkundige bewerkingen plaatsvinden en beweiding is niet toegestaan. Daarnaast zijn in de rustperiode acties van de beheerder, nazorger, jager en schouwer/controleur in de betreffende percelen beperkt tot alleen het noodzakelijke. Op deze manier voorkomen we verstoring van de weidevogels en creëren we geen sporen naar nesten voor predatoren.