Werk(re)organisatie ANC Westergo

De werkorganisatie van ANC Westergo is aangepast per 1 oktober 2019. ANV De Greidhoeke heeft de uitvoerende taken rondom het ANLb-beheer overgedragen aan ANC Westergo. Dit betekent dat gebiedsregisseur Nienke Leijenaar en mozaïekregisseur Gerard van Asselt in dit werkgebied vanaf deze datum onder ANC Westergo vallen.

De inhoud van de uitvoerende taken blijft hetzelfde. Deze taken staan beschreven in het delegatiebesluit dat ANC Westergo met de ANV’s heeft gecontracteerd. Bij ANC Westergo zijn momenteel vier mensen werkzaam. Zij werken allen in deeltijd. Sybe van der Schaar is coördinator in het hele werkgebied van ANC Westergo. Sandra Hoekstra is werkzaam als assistent coördinator en als buro- en communicatiemedewerker. Nienke Leijenaar is werkzaam als gebiedsregisseur in de Greidhoeke en Gerard van Asselt mozaïekregisseur en aanspreekpunt voor de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW).

Het team van ANC Westergo overlegt regelmatig met gebiedsregisseurs en mozaïekregisseurs die in dienst zijn van de andere ANV’s. Op die manier vindt er afstemming en informatie-uitwisseling plaats.