Zienswijze op ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022

 

Zienswijze KBF 9-4-2021

 

 

De Collectieven hebben besloten om via het Kollektivenberied Fryslân (KBF) een gezamenlijke zienswijze af te geven op de nieuwe omgevingsverordening. Daarmee geven we een krachtige en éénduidige reactie af.

Met name de zorgplicht en de predatie komen aan de orde, maar ook andere zaken worden nader toegelicht.

Uiteraard wordt deze zienswijze ook in het overlegcircuit en naar de politiek uitgedragen.

Het staat een ieder vrij om ook zelfstandig een zienswijze bij de provincie in te dienen. Dat kan nog tot uiterlijk aanstaande zondag 11 april.

Voor de volledige tekst : Zie link boven in dit bericht.