Over ons

ANC Westergo is in 2015 opgericht door de zes ANV’s (Agrarische Natuur Verenigingen) in het gebied van Westergo, met als primair doel het doorontwikkelen en versterken van het agrarisch natuurbeheer (ANLB) en gebiedsontwikkeling.

Het bestuur bestaat uit drie personen. Naast het bestuur functioneert een beleidsraad. Daarin  hebben het bestuur en de 6 ANV’s zitting. De beleidsraad geeft advies.

In het ANLB is het behoud van weidevogels een belangrijk speerpunt. Het bestuur- en ledennetwerk van de ANV’s wordt benut voor versterking van de binding aan de basis  en voor de lokale uitvoering van het beheer.

Agrarisch collectief in Friesland

ANC Westergo is één van de zeven agrarische collectieven die in Friesland actief zijn. Wij zetten ons in voor het versterken van de biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw in de breedste zin van het woord. Dit met oog voor een gezonde (financiële) positie van de betrokken leden: boeren die in ons verzorgingsgebied deelnemen aan het beheer.

Westergo_1504
Westergo-black-tailed-godwit-3648526_960_720

Werkgebied

Het werkgebied van Westergo ligt in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Waadhoeke en Leeuwarden. Het strekt zich uit van Koehoal  naar Leeuwarden, langs de Swette naar Sneek en dan langs Jutrijp, Spannenburg, St Nocolaasga, A6, naar Lemmer, vervolgens via richting Heeg, Sneek, Bolsward, Kop Afsluitdijk, Harlingen tot aan beginpunt Koehoal.

De mensen

De mensen achter ANC Westergo zetten zich graag in voor agrarisch natuurbeheer. De  verweving van landbouw en natuur combineert de voedselproductie met een gezonde ontwikkeling van flora en fauna en met behoud van het landschap.

Het bestuur

De leden van de Beleidsraad uit de ANV’s

  • Skelte Brouwers, voorzitter natuerkoöperatie Baarderadiel
  • Symen Bouma, voorzitter ANV De Greidhoeke
  • Hans Kooistra, bestuurslid ANV Gooyumerpolder
  • Willem van Os, voorzitter ANV Tusken Marren en Fearten
  • Sjoerd Bokma, voorzitter Vereniging Bosk en Greide
  • Cor Okkema, voorzitter ANV Oer de Wjuk

 

Het uitvoerdersteam van Westergo

Het uitvoerdersteam van ANC Westergo bestaat momenteel uit 5 personen.

De coördinator ondersteunt het collectief in algemene bestuurlijke en beleidsmatige zaken en is verantwoordelijk voor de organisatorische en administratieve processen rond de uitvoering van het ANLB. Hij wordt hierbij administratief ondersteund door een tweede man.

In het veld zijn de gebiedscoördinatoren en mozaïekregisseur actief. Zij onderhouden het contact met de boeren en samenwerkingspartners, en ondersteunen bij allerlei zaken die bijdragen aan een succesvol beheer, en investeringen.

Westergo verzorgt de aansturing van de uitvoerders in ANV De Greidhoeke, en coördineert de werkwijze rondom uitvoering in de andere ANV’s.