9-jarige Jasper Bauke vindt eerste jeugdei en wint daarom Sulveren Polske

De negenjarige gaat altijd mee om te nazorgen met zijn vader of met leermeester Gerard van Asselt. Daardoor kan hij goed zelf nesten vinden. Maar, geeft hij toe, deze vondst was een beetje geluk. Hij kon het aan de ‘ljippen’ namelijk niet goed zien vanmiddag.

Gedeputeerde Douwe Hoogland overhandigde Jasper Bauke vrijdagmiddag het Sulveren Polske en een oorkonde. Van de voorzitter van de Bond Friese Vogelwachten ontving hij een tas met cadeautjes.

Het eerste jeugdei werd gevonden in Easteren in het land van Steven Strikwerda.