Aankondiging Algemene Ledenvergadering 

Datum  : 12 oktober 2023
Tijdstip : 20:00 uur

Locatie : It Dielshûs te Wommels.

De agenda en stukken worden binnenkort aan u toegezonden.

Noteer de datum alvast in uw agenda!