Aanvalsplan Grutto 

Er is in de afgelopen tijd zo’n 70 miljoen euro vrijgemaakt voor het reddingsplan van de grutto, het Aanvalsplan Grutto. ANC Westergo krijgt hiervan  500.000 euro, dat vanaf 2022 kan worden ingezet.  De gelden gaan  naar het gebied van ANV Baarderadiel en voor een klein deel naar het naastliggende ANV’s  Oer de Wjuk en De Greidhoeke. Een hele opsteker voor Westergo en de betrokken anv’s .

Initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto, oud minister Pieter Winsemius deed de aftrap voor het nieuwe beheer, om als spreker aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering van ANV Baarderadiel.