Afsprakenkader akker- en weidevogels

Veel boeren en vrijwilligers doen dan hun uiterste best om de nesten en kuikens van deze vogels te beschermen. Voor de meeste boeren is de motivatie om dat te doen een vanzelfsprekendheid en is er geen aansturing nodig.

Voor boeren die die motivatie niet in de genen hebben, is de bescherming van weide- en akkervogels evenwel niet vrijblijvend. Op basis de Omgevingswet (voorheen Wet Natuurbescherming), hebben boeren een zorgplicht ten aanzien van de beschermde vogels. Dat houdt kort gezegd in dat boeren er verantwoordelijk voor zijn dat zij voorafgaand aan werkzaamheden (laten) verkennen of er broedende weidevogels aanwezig zijn en dat vogels, nesten en kuikens bij de uitvoering van werkzaamheden worden beschermd. Indien die inzet niet wordt gepleegd, kan de provincie handhavend optreden.

In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provincie het ‘Afsprakenkader akker- en weidevogels’ overeengekomen. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land. De 10 organisaties geven hier gezamenlijk invulling aan door om de beurt een bericht op te stellen waarin alle aangesloten leden worden voorzien van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.
Zie hieronder welke berichten er tot dusver zijn opgesteld:
Bericht 1 Zorg voor weide- en akkervogels niet vrijblijvend
Bericht 2 Denk om weidevogelnesten bij het bemesten
Bericht 3 Contact leggen tussen boer en nazorger | BoerenNatuur Fryslân (boerennatuurfryslan.frl)
Gruts op ús Greidefûgels