Afsprakenkader akker- en weidevogels

Het beschermen van weidevogels is een vanzelfsprekendheid voor de leden van de agrarische collectieven. Voor boeren die wat verder af staan van het agrarisch natuurbeheer is dat niet altijd het geval. Om te bevorderen dat boeren tenminste de wettelijke zorgplicht voor omtrent weidevogels toepassen, is vorig jaar het ‘Afsprakenkader akker- en weidevogels’ tot stand gekomen.

Daarin hebben LTO Noord, Agractie, AJF, DDB, Fries Grondbezit, FBBF, FDF, Grondig, NAV, NMV en KBF afgesproken om het belang van weide- en akkervogelbescherming bij hun leden onder de aandacht te brengen. Middels meerdere informatieve berichtjes zetten de organisaties in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van de akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land. Dit gaat in de vorm van tips en algemene adviezen die onder meer in nauwe samenspraak met het project “Grutsk op us greidefûgels” worden gedeeld.

De eerste tip gaat over de nestpannen. Deze nestpannen kan een boer gebruiken met het sleepslangen. Vaak in overleg met de lokale vogelwacht. Melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachten kunnen vanaf heden nestpannen bestellen. Dit kan via de website Grutsk op us Greidefûgels.

De kans is groot dat u deze berichten via andere landbouworganisaties voorbij ziet komen.
Alhoewel we in het ANLB veel verder gaan met weidevogelbescherming dan de wettelijke zorgplicht, is het goed dat er ook buiten het ANLB een steentje wordt bijgedragen.