Aftrap 2024!

Nog heel even geduld en seizoen staat alweer voor de deur. Hierbij herinneren we jullie aan een aantal belangrijke zaken. We zetten ze even op een rijtje, in volgorde van de start van het seizoen. Zodra we richting de uitgestelde maaidatum komen, krijgt u weer een update zo rond eind Mei.

Ruige mest:

  • Het bed opmaken voor de weidevogels betekent o.a. ruige mest uitrijden. Dit mag op percelen met ANLb-beheer óók uitgereden worden tijdens vorst en sneeuw. U kunt het zelf binnen een week melden op www.mijnboerennatuur.nl  .Om het nog aantrekkelijker te maken voor de weidevogels is het van belang om de wal te frezen, te greppelen en pitrus te maaien/klepelen. Dit zorgt voor nestmateriaal en reliëf in het land.

Openheid gebied:

  • We willen u verzoeken om het veld zo open mogelijk te maken. Denk dan aan het weghalen van ruigtes, rietkragen, hekkelbulten en opschot. Zo maken we het de predatoren zo onaantrekkelijk mogelijk…

Hoogwaterpeil:

  • Vanaf 15 februari starten voor sommige deelnemers het pakket hoogwaterpeil.

Plasdras:

  • Vanaf 1 maart start het pakket plasdras. Dit betekend dat de deelnemers, die een ingetekende plasdras hebben in het systeem, deze gereed moeten hebben. In de nieuwsbrief leest u meer over de plasdras en plasdras pompen.

Contact vogelwacht:

  • Zorg er voor dat er rond begin maart afstemming is geweest met uw nazorger(s). Heeft u (op dit moment) geen nazorger, neem dan contact op met uw lokale vogelwacht. Tevens attenderen wij u er op, om lid te zijn/worden van uw vogelwacht. Hierdoor wordt u op de hoogte gesteld van bijvoorbeeld de ALV, uitjes, maar ook kunt u dan een meekijkfunctie krijgen in het BFVW systeem.

Drone:

  • Tijdens het broedseizoen kan er beroep worden gedaan op een drone. Er komen steeds meer drones beschikbaar en ook dronepiloten. Mocht u hier gebruik van willen maken neem dan contact op met uw nazorger. De drone wordt alleen ingezet op de weidevogels. Voor het opsporen van reekalveren neem dan contact op met de plaatselijke WBE.

Check uw pakketten:

  • Controleer uw pakketten op www.mijnboerennatuur.nl. Stem met uw medewerkers/loonwerkers af, wat wel of niet kan, denk bijvoorbeeld aan randenbeheer. Op kruidenrijke randen, mag niet worden bemest.


wij wensen voor nu, jullie een fantastisch weidevogelseizoen 2024!