Agrarische Natuur Coöperatie Westergo wordt BoerenNatuur Westergo

Boer en natuur Westergo

Op de ledenvergadering van afgelopen woensdag 3 juli 2024 heeft ANC Westergo haar nieuwe naam en logo bekend gemaakt. Met ingang van 3 juli is ANC Westergo gewijzigd in BoerenNatuur Westergo. Hiermee creëren we meer herkenbaarheid en geeft het beter aan waar het collectief voor staat.

BoerenNatuur Westergo zal zich ook in de toekomst als collectief bezighouden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). De naamswijziging geeft een betere herkenbaarheid als lid van de overkoepelende organisatie BoerenNatuur. BoerenNatuur Westergo is één van de 40 collectieven die is aangesloten bij BoerenNatuur. Met een eenduidig logo zijn we beter vindbaar voor boeren, burgers, politici, beleidsmakers en iedereen die iets van doen heeft met agrarisch natuurbeheer.

In het werkgebied van BoerenNatuur Westergo wordt gewerkt aan akker- en weidevogelbeheer en aan biodiversiteit in en om de sloot. Daarnaast wordt er ook beheer uitgevoerd dat invulling geeft aan klimaat, de bodem en wateropgaven. Afgelopen jaar is het aantal boeren dat agrarisch natuurbeheer uitvoert enorm gegroeid. We zijn hier ontzettend blij mee en willen dit gaan versterken met een betere herkenbaarheid en een frisse uitstraling.