ANLb-deelnemers krijgen hun ANLb-vergoeding uitbetaald

In Boerderij en Nieuwe Oogst hebben berichten gestaan ​​over een tekort aan ANLb-budget van in totaal circa € 200 miljoen. Maar onze ANLb-deelnemers krijgen hun ANLb-vergoedingen wel uitbetaald, volgens de beheercontracten die met hen zijn afgesloten.

Het tekort van 200 miljoen is ontstaan ​​doordat de ANLb-tarieven geactualiseerd zijn, en luchtig omhoog zijn gegaan. De helft van het tekort heeft betrekking op de uitgebreide uitbreidingen van het ANLb in de jaren, dus op beheer dat nu nog niet is afgesloten. De andere helft heeft betrekking op het beheer dat in 2023 is gecontracteerd en dat gedurende dit jaar en de onafhankelijke jaren is/wordt uitgevoerd. Dit deel van het tekort is dus het meest dringend. 

Het is een feit dat er momenteel geen dekking is voor dit tekort. Daarom hebben diverse politieke partijen – in reactie op een oproep vanuit zowel de provincies, als BoerenNatuur – een amendement ingediend op de ontwerpbegroting van het ministerie van LNV voor 2024. Dat amendement heeft als doel om de ontbrekende dekking te vinden voor het tekort aan dat verband heeft op het beheer dat in 2023 gecontracteerd is.

Wij snappen deze berichten voor onrustzorgen bij onze ANLb-deelnemers. Wij willen daarom dat onze ANLb-deelnemers hun ANLb-vergoedingen hoe dan ook uitbetaald zullen krijgen, conform de beheercontracten die met hen zijn afgesloten. Het benodigde extra budget wordt hoe dan ook beschikbaar gesteld; de vraag is alleen nog uit welk potje het precies betaald gaat worden.