ANLB en Eco-regeling in het nieuwe GLB

Er verandert het komend jaar veel m.b.t het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het systeem van de bedrijfstoeslag verandert naar een vergoeding voor geleverde eco-diensten.
De hoogte van de totale vergoeding is ingedeeld in drie klassen: Brons, Zilver en Goud. De vergoeding in de klasse Zilver is bijna gelijk aan de huidige bedrijfstoeslag.
Boeren mogen de ecoregelingen zelf kiezen die het beste bij hun bedrijf passen.  Sommige eco-regelingen en ANLB-pakketten mogen op dezelfde oppervlakte worden ingetekend. Dat is van toepassing als de maatregelen niet hetzelfde zijn en er dus niet dubbel voor wordt betaald. Zo mag je bijvoorbeeld het pakket kruidenrijke rand binnen de eco-regeling, stapelen met uitgesteld maaien binnen ANLB.
In andere gevallen kan het financieel beter uitkomen om bijvoorbeeld een kruidenrijke graslandrand niet via ANLB te laten uitbetalen maar vanuit de eco-regeling. Omdat je daardoor mogelijk in een hogere klasse komt en de hogere vergoeding dan op het gehele bedrijfsareaal geldt. Het is puzzelen om hier het beste resultaat uit te halen.
Wij adviseren de ANLB-deelnemers dringend om zich hier in de komende maand in te verdiepen. Op dit moment bieden veel partijen voorlichting aan over het nieuwe GLB en de ecoregelingen. Op de site van RVO is een tool beschikbaar die je helpt om inzicht te krijgen: https://www.rvo.nl/onderwerpen/eco-regeling/eco-activiteiten

Namens de mozaikregisseurs, Thom Miedema