Leden van ANV De Gooyumerpolder ontvingen een “wildredder” voor inzet.

Ieder jaar ontvangen de leden van ANV De Gooyumerpolder een attentie als blijk van waardering voor hun inzet. Dit jaar niet tijdens de ledenvergadering, maar coronaproof thuisbezorgd samen met de stalkaart (stippenkaart).
De leden ontvingen dit jaar een wildredder van de vereniging. Hiermee kunnen tijdens werkzaamheden in het land slachtoffers onder het klein wild worden voorkomen.

De wildredder is een klein kastje dat voor op de maaier geïnstalleerd wordt en een hoge toon uitzendt. Deze toon heeft een bereik van 25 meter. Dieren in het land zoals hazen, oudere reekalveren en grondbroeders, worden daardoor op tijd gewaarschuwd en krijgen gelegenheid om weg te komen. Ervaringen uit zowel Nederland en Duitsland zijn zeer positief en er vallen beduidend minder slachtoffers tijdens maaiwerkzaamheden.

Op de percelen bij ANV De Gooyumerpolder worden jaarlijks de reekalveren opgezocht en voor het maaien in veiligheid gebracht. Met aanschaf van de wildredders krijgen ook de dieren die niet voor het maaien gevonden kunnen worden weer meer overlevingskansen.
Zo worden niet alleen de weidevogels, maar ook de andere dieren een handje geholpen!

Informatie over de Wildredder op: https://wildredder.nl