Argustelling: twee bedreigde soorten volgen

n de afgelopen jaren zijn verschillende leden van de agrarische collectieven in Fryslân enthousiast bezig geweest met de Argustelling. De meeste van deze boeren/boerinnen tellen boerenlandvlinders op hun eigen percelen, waaronder de inmiddels schaarse argusvlinder. Er zijn ook een paar locaties waar de libel de groene glazenmaker wordt geteld. Dat kan alleen op plekken waar krabbenscheer voorkomt in de sloten.

Argusvlinder
De argusvlinder is de laatste twintig jaar sterk achteruitgegaan en ook in Fryslân zet die trend zich nog steeds door. Deze vlinder komt nu vooral nog in het westen van de provincie voor. In Fryslân zijn momenteel 31 telroutes voor de argusvlinder. Op de routes worden helaas steeds minder argusvlinders geteld en op sommige routes wordt de vlinder zelfs helemaal nooit waargenomen. Gelukkig zijn er wel altijd andere vlindersoorten om te tellen!

Groene glazenmaker
De groene glazenmaker is een zeldzame libel die afhankelijk is van de waterplant krabbenscheer. Fryslân is één van de belangrijkste provincies voor deze soort. Vooral in het agrarisch gebied gaat deze libellensoort sterk achteruit. Er zijn in de provincie momenteel 39 telroutes voor de groene glazenmaker. De laatste drie jaren lijken de aantallen stabiel.

Ook meedoen?
Nieuwe tellers zijn heel erg welkom! Vooral in het westen van de provincie zoeken we nog mensen die de argusvlinder willen tellen. Daarnaast zijn in heel de provincie nieuwe tellers welkom die vlinders willen tellen in het buitengebied (ongeacht of de argusvlinder er voorkomt of niet). En komt er in je buurt veel krabbenscheer voor? Dan is groene glazenmakers tellen ook een optie. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar gerdien.bos@vlinderstichting.nl.