Basis cursus Weidevogelbeschermer (nazorger) 

De basiscursus weidevogelbescherming bestaat uit twee theoretische avonden. Na afloop van de cursus brengen wij je waar mogelijk in contact met een lokale vogelwacht, waar je de opgedane kennis, onder begeleiding van een mentor, in de praktijk gaat brengen.

Opgave voor deze cursus gaat via www.bfvw.nl  (link naar de bfvw)