Beheerbijlage 2024

Een aantal beheerders hebben de jaarlijkse beheerbijlage nog niet hebben ondertekend.
Kijk in uw mailbox naar het ondertekenverzoek. Ondertekening is belangrijk om op een later moment de uitbetaling te kunnen ontvangen.

Wilt u het ingetekende beheer in de beheerbijlage controleren en indien akkoord deze ondertekenen?
Op deze manier weten wij dat het juiste beheer is ingetekend en dat er in het seizoen geen misverstanden ontstaan.
Wanneer er meerdere beheerpakketten op 1 perceel liggen zijn de kaartjes in de beheerbijlage niet altijd even duidelijk.
In dat geval raden wij u aan het beheer te controleren in www.mijnboerennatuur.nl