Beheerbijlage 2024

Er is een start gemaakt met het versturen van de jaarlijkse beheerbijlage.  Net als vorig jaar wordt deze digitaal verstuurd.

Wilt u het ingetekende beheer in de beheerbijlage controleren en indien akkoord deze ondertekenen?
Op deze manier weten wij dat het juiste beheer is ingetekend en dat er in het seizoen geen misverstanden ontstaan.
Wanneer er meerdere beheerpakketten op 1 perceel liggen zijn de kaartjes in de beheerbijlage niet altijd even duidelijk.
In dat geval raden wij u aan het beheer te controleren in www.mijnboerennatuur.nl

Houd uw mailbox hiervoor in de gaten. Ondertekening is belangrijk om op een later moment de uitbetaling te kunnen ontvangen.