Belangrijke data: reminder

  • Ruige mest : Uitrijden mag vanaf 1 februari.
  • De plas dras moet uiterlijke 15 februari onder water staan
  • Hoogwaterpeil. Het slootwaterpeil is verhoogd vanaf 1 februari. De ingangsdatum kan in overleg met de mozaïekregisseur worden uitgesteld naar uiterlijk 15 maart als op het betreffende perceel eerst nog ruige mest moet worden uitgereden.

Start op tijd!