Beoordeling tekortkomingen en uitbetaling 

In het afgelopen jaar heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit {NVWA} of schouwcommissie tijdens een veldbezoek de naleving van de beheereisen van het ANLB-beheer gecontroleerd. Bij deze controle werden tekortkomingen geconstateerd op de beheereisen of de beheervoorschriften.

Tekortkomingen die regelmatig voorkomen zijn:

  • Verstoring van de rust in (een deel van) het perceel
  • Kruidenrijke graslanden bemesten met drijfmest of kunstmest
  • Het bemesten van de kruidenrijke randen  of een deel van deze randen (randenbeheer)
  • Het niet goed na leven van de regels van het ecologisch slootschonen

Het bestuur van ANC Westergo bekijkt en beoordeelt de komende periode de geconstateerde tekortkomingen. Het bestuur zal  ieder over de beslissing berichten,  tezamen met de het uitbetalen van de ANLB-gelden.

Het is de verwachting de uitbetalingen van de ANLB-gelden eind februari te doen.