Bericht van Boerennatuur: Inschrijving voor Agrarisch Natuurlijk is geopend

Agrarisch Natuurlijk – meer groen loont’ is een samenwerkingsproject van ZuivelNL en BoerenNatuur gefinancierd door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Van 3 tot en met 24 juni 2024 is de inschrijving voor Agrarisch Natuurlijk geopend! Elke melkveehouder die wil kan, na een selectieprocedure, van start met de KPI’s ‘Natuur en Landschap’ en ‘Kruidenrijk grasland’ – onderdeel van de KPI set van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Samen geven die een integraal beeld van de impact van de melkveehouderij op biodiversiteit. Inschrijven kan op deze website: www.agrarischnatuurlijk.nl

Een goed groen verdienmodel
Doel van dit project is om een basis te leggen voor het belonen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de keten. Boeren die meedoen met Agrarisch Natuurlijk sluiten contracten af met een agrarisch collectief over welke Beheer(pakketten) Biodiversiteit Melkveehouderij (BBM) ze uitvoeren. Hieruit wordt een KPI-score voor ‘Natuur en Landschap’ en ‘Kruidenrijk grasland’ berekend. Deze KPI’s zijn onderdeel van een set van KPI’s, die in de toekomst een toevoeging aan het verdienmodel van de boer kunnen zijn. Een goed verdienmodel voor melkveehouders die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren is essentieel om het maatschappelijk gewenste behoud en verbetering van de biodiversiteit en landschap te realiseren.

Lees meer over Agrarisch Natuurlijk op onze website of van het project zelf: www.agrarischnatuurlijk.nl