Bericht vanuit ANV Bosk & Greide

Op zaterdag 18 februari is in het land bij de Warren een begin gemaakt een nieuw plasdras aan te leggen.
Douwe Albada had al flink wat voorbereidingen getroffen om twee plasdraspompen neer te kunnen zetten. Naast de pompen om het land te vernatten, zijn twee eendenkorven teruggezet en is een scholeksterpaal in de greppel geplaatst. V oor de jongens, die meegeholpen hebben, een prachtige ervaring. Het weidevogelseizoen is hiermee begonnen.