Bericht vanuit de schouwcommissie 

Het pakket A04 Legselbeheer is een pakket wat eenvoudig lijkt, maar dat toch aandacht vraagt. Dat blijkt uit de controles van de schouwcommissie. Daarom nog even de juiste spelregels op een rijtje:

Er bestaan op grasland twee soorten legselbeheer:

  • 4a 7.001) nestbescherming op grasland. Vergoeding: € 23,99 per ha
  • 4a 7.002) nestbescherming op grasland in combinatie met strook/rand grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni van minimaal 8 meter breed. Vergoeding: € 95,00 per ha

Er wordt altijd aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen.

Bescherming kan door het plaatsen van óf nestbeschermers óf middels enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op grasland) waarbij de vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen duurt. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op stalkaart of via geo informatie).

Bij 4a 7.002 kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  • Er liggen (nog) géén nesten (meer) en u wilt maaien:

Randenbeheer ingevuld met vluchtstroken (kuikenranden) van 4 meter breed aan de beide lange zijden van het perceel. Deze rand blijft, nadat de rest van het perceel is gemaaid, ten minste 2 weken staan en wordt niet eerder dan 1 juni gemaaid.
Als alternatief kan er voor worden gekozen om de vluchtstrook in 1 strook van minimaal 8 meter breed elders op het perceel te situeren. Er wordt niet eerder dan 1 juni gemaaid.

  • Er liggen nesten en u wilt maaien:

Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd door nestenclaves van minimaal 50 m2 (alleen op grasland) waarbij de vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen. Ook hier geldt weer dat de nenstenclave niet eerder dan 1 juni wordt gemaaid.
Een nestenclave heeft een straal van minimaal 3,5 meter

  • Er wordt geweid

Indien de beheereenheid wordt afgeweid, dienen de nesten uitgerasterd of beschermd te worden, met een nestbeschermer, de vluchtstrook mag worden beweid.