Bericht vanuit Westergo

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld we dat we vanaf eind september al onze bestaande ANLB-deelnemers schriftelijk zouden informeren over de wijzigingen in de ANLB-pakketten en -tarieven.

Helaas loopt deze planning vertraging op vanwege de onduidelijkhede. Met name het onderdeel randen levert nog veel vragen op.
Jammer dat het gehle ANLb-proces vertraging oploogt.

We proberen onze deelnemers zo spoedig mogelijk te informeren.